Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

150 rocznica urodzin Matki Ewy

Z okazji przypadającej 150 rocznicy urodzin Matki Ewy ( Ewa von Tiele- Winckler) 31 października 2016 roku przyjechały do parafii ewangelickiej w Miechowicach i byłego Diakonatu „Ostoi Pokoju” w Bytomiu,  siostry diakonise z Diakonatu „Friedenshort” z  Freudenbergu i Heiligengrabe z Niemiec z siostrą przełożoną Christine Killies.

Siostry kontynuują dzieło diakonatu Miechowickiego Matki Ewy w Niemczech.

 

Proboszcz miechowickiej parafii zorganizował w niedzielę, 30 października dziękczynne nabożeństwo w kaplicy domu „Cisza Syjonu” (jeden z budynków przedwojennego diakonatu) na które zaprosił siostry diakonise z Diakonatu „Eben – Ezer” w Dzięgielowie z s. przełożoną Ewą Cieślar, duszpasterza diakonatu ks. Marka Londzin oraz ks. Emil Gajdacz, emerytowanego duszpasterz diakonatu w Dzięgielowie.

 

Dziękczynne nabożeństwo zgromadziło miejscowych zborowników i mieszkańców ewangelickiego Domu Opieki „Ostoja Pokoju” oraz gości. Po przywitaniu zebranego zboru przez ks. Jana Kurko w liturgii czynny udział wzięły Siostry Przełożone czytając teksty biblijne.

 

Siostry z Niemiec zaśpiewały pieśń „Ancilla Domini” – "Służebnica Pańska" nawiązująca do pokornej służby bliźnim Matki Ewy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.

Okolicznościowe  kazanie wygłosił ks. Marek Londzin.

Dziękczynne pieśni , modlitwy po Polsku i Niemiecku oraz błogosławieństwo zakończyło to szczególne nabożeństwo.

Czas przy kawie i herbacie  w sali parafialnej sprzyjał wspomnieniom wielkiego dzieła miłosierdzia jakim była „Ostoja Pokoju” w Miechowicach , które za łaską Bożą powstało na Jego chwałę, niosąc  ludziom wsparcie materialne i duchowe przez siostry diakonise .

 

Następnego dnia rano czyli w dniu urodzin Matki Ewy, 31 października 2016 roku,  parafianie, diakonise z Niemiec i ks. Jan Kurko zebrali się przy grobie Ancilli Domini czyli Ewy Tiele – Winkler.

Tego dnia po wielu latach milczenia zdzwonił dzwon zawieszony na wyremontowanej wieżyczce znajdującej się na najstarszym z domów byłego diakonatu miechowickiego, budynku „Ostoi Pokoju”, który dał sygnał do modlitwy i zadumy.

Jeszcze tego samego dnia siostry diakonise z Niemiec przyjechały do Dzięgielowa. Uczestniczyły w reformacyjnym koncercie organowym w kościele Jezusowym Cieszynie.

Następnego dnia zwiedziły diakonat, domy opieki „Emaus” i parafię w Dzięgielowie oraz udały się na wycieczkę po Śląsku Cieszyńskim i Beskidach.

Bogu niech będą dzięki za dzieło diakonii, ewangelizacji i misji jakie Bóg uczynił przez Matkę Ewę w Miechowickim Diakonacie i nadal czyni w Polsce oraz w Niemczech przez kolejne pokolenia służebnic i sług Bożych na pożytek potrzebującego człowieka.