Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

5 Mż 23,6

„Pan, Bóg twój, zamienił ci przekleństwo

w błogosławieństwo,

gdyż umiłował cię Pan, Bóg twój”.

5 Mż 23,6

 

 

Przekleństwo, które często

Niesie nam z sobą świat,

W błogosławieństwo zamienia

Każdemu wierzącemu

Wieczny nasz Bóg i Brat.

 

Czyni to tak z miłości

I lud swój prowadzi;

Szczęśliwie z Nim idących

Jemu znanymi drogami

W Edenie posadzi.

 

P. A.

Korfu, 19 czerwca 2015 r.