Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Adwentowy Zwiastun Ewangelicki

Z jednej strony jesienna szaruga, z drugiej pospiech przedświątecznych przygotowań. Jak się od tego zdystansować, radzi w adwentowym numerze „Zwiastuna Ewangelickiego” 22/2016 ks. Marcin Rayss: Oczekując przyjścia Pana postarajmy się spojrzeć na świat z perspektywy Bożego dziecka, które w każdej życiowej sytuacji ma oparcie w miłującym Ojcu.

Wtórują mu, rozważając Słowo Boże, ks. Tymoteusz Bujok oraz ks. Wojciech Rudkowski, który przestrzega: Nie pozwólmy błyskotkom spłycić tego niesłychanie ważnego poselstwa adwentowego: Mesjasz stoi u drzwi.

 

Drugi nurt tematyczny dotyczy jubileuszu roku 2017. W cyklu historycznym 500 lat Reformacji Łukasz Barański pisze o reformacyjnych przemianach na Dolnym Śląsku, a ponadto wraz z Jerzym Sojką, z którym są współautorami nowej książki Wydawnictwa Augustana – Reformacja. Historia i teologia luterańskiej odnowy Kościoła w Niemczech w XVI wieku – odpowiada na pytania ks. Jerzego Below, związane z poruszanymi w niej zagadnieniami.

 

W rubryce Wydarzenia obszerne relacje z inauguracji roku jubileuszowego w poszczególnych diecezjach i parafiach oraz z obrad synodów diecezjalnych.

 

Kościoły, domy Boże przez wieki konstytuowały życie luteran, pisze Bogadn Zeler w swoim felietonie, a w rubryce Zbliżenia ks. Tomasz Stawiak przedstawia dwóch opiekunów szczególnych Bożych przybytków – kościołów Pokoju w Jaworze i Świdnicy.

 

Ponadto o bieżących sprawach piszą stali autorzy: Małgorzata Gaś, Henryk Dominik i ks. Piotra Gaś.

 

Zachęcamy do prenumeraty na rok 2017 oraz do lektury – tradycyjnej i w formacie pdf.

Przypominamy, że w parafiach „Zwiastun Ewangelicki” można zaprenumerować od dowolnego miesiąca do końca 2017 r. Szczegóły na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2017.