Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Bet Lechem

Bet Lechem

 

Betlejem w Judei

Dom chleba z nieba.

 

Według zapowiedzi

W Dawidowym rodzie

Bóg na świat przychodzi

I miłością świętą

Tych wierzących w Niego

Zwaśnionych pogodzi.

 

Jezus Chrystus chlebem,

Żywą wodą dla nas

Do serc ludzkich puka,

Głodnych i spragnionych

W każdym kraju szuka!

 

W Adwencie życia

Ciało i Krew Jego

Wybawiać nas będzie

Od wszelkiego złego!

P. A.

 

Bielsko-Biała,

4 grudnia 2016 r.