Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Błogosławieństwo

Błogosławieństwo

 

Bez ciebie Ojcze

jestem bezsilna,

tak w mojej pracy

jak w życiu moim.

 

Dlatego proszę

bądź ze mną zawsze,

obdarz mnie Panie

twoim pokojem.

 

Obdarz mnie także

sercem rozumnym,

które odeprze

szatańskie strzały.

 

Uczyń mnie, Panie,

błogosławieństwem

dla wszystkich ludzi

wielkich i małych.

 

H.K.