Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Co niezbędne dla chrześcijan


Nowy „Zwiastun Ewangelicki” oprócz kontynuacji cykli poświęconych dziedzictwu Reformacji oraz postaci Mojżesza przynosi teksty związane z ważnymi dla chrześcijan cyklicznymi wydarzeniami – w europejskiej i światowej skali.

Jak dobrze rozpocząć tegoroczne wakacje, co zaplanować – zastanawia się w tym kontekście Izabela Barabosz. Wcale nie za wcześnie, bo rejestracja uczestników Spotkania Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej kończy się  w ostatnim dniu marca. Autorka, przypominając, jak niezbędne w duchowym i społecznym życiu jest pojednanie, zaprasza do Wrocławia na początku lipca.Coroczny, ekumeniczny Światowy Dzień Modlitwy, zainicjowany  przeszło sto lat temu przez amerykańskie prezbiterianki i baptystki, to drugie wydarzenie. Tym razem do wspólnej modlitwy w pierwszy piątek marca i do zaangażowania na rzecz Kościoła zachęcają chrześcijanki z Egiptu, gdzie pierwszy zbór powstał już za życia ewangelisty Marka.„Nie ma większego i ważniejszego powołania i zadania, przed którym stoi chrześcijanin, niż uczyć się wstępować w ślady swego Zbawiciela” – pisze ks. Bartosz Cieślar. Wśród natłoku zajęć i spraw powinniśmy znaleźć czas, który spędzimy z naszym Ojcem, by patrzeć na świat Jego oczami. „Tylko Bóg i my” – zachęca autor.Na łamach znajdziemy też obszerną relację z żałobnych uroczystości  pożegnania  przedwcześnie zmarłego biskupa diecezji katowickiej Tadeusza Szurmana.Szczegóły, jak zaprenumerować pismo, a także,jak otrzymać najnowszy numer elektronicznie w formacie pdf, na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2014.