Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło maja

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą.

List do Kolosan 4,6

Co niezbędne dla chrześcijan


Nowy „Zwiastun Ewangelicki” oprócz kontynuacji cykli poświęconych dziedzictwu Reformacji oraz postaci Mojżesza przynosi teksty związane z ważnymi dla chrześcijan cyklicznymi wydarzeniami – w europejskiej i światowej skali.

Jak dobrze rozpocząć tegoroczne wakacje, co zaplanować – zastanawia się w tym kontekście Izabela Barabosz. Wcale nie za wcześnie, bo rejestracja uczestników Spotkania Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej kończy się  w ostatnim dniu marca. Autorka, przypominając, jak niezbędne w duchowym i społecznym życiu jest pojednanie, zaprasza do Wrocławia na początku lipca.Coroczny, ekumeniczny Światowy Dzień Modlitwy, zainicjowany  przeszło sto lat temu przez amerykańskie prezbiterianki i baptystki, to drugie wydarzenie. Tym razem do wspólnej modlitwy w pierwszy piątek marca i do zaangażowania na rzecz Kościoła zachęcają chrześcijanki z Egiptu, gdzie pierwszy zbór powstał już za życia ewangelisty Marka.„Nie ma większego i ważniejszego powołania i zadania, przed którym stoi chrześcijanin, niż uczyć się wstępować w ślady swego Zbawiciela” – pisze ks. Bartosz Cieślar. Wśród natłoku zajęć i spraw powinniśmy znaleźć czas, który spędzimy z naszym Ojcem, by patrzeć na świat Jego oczami. „Tylko Bóg i my” – zachęca autor.Na łamach znajdziemy też obszerną relację z żałobnych uroczystości  pożegnania  przedwcześnie zmarłego biskupa diecezji katowickiej Tadeusza Szurmana.Szczegóły, jak zaprenumerować pismo, a także,jak otrzymać najnowszy numer elektronicznie w formacie pdf, na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2014.