Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Czuję się zmęczony

***

czuję się zmęczony

nienawiścią świata

co oczernia siostrę

i pomawia brata

rozsiewa nieprawdę

w zborze zamęt czyni

podżega do kłótni

wszystkich stale wini

siebie nie dostrzega

w krzywdzeniu bliźniego

kiedy wciąż fałszuje

wsze starania jego

daj odnowę Panie

oczyść z nienawiści

niech wierzący w ciebie

miłość twoją ziści

 

P. A.

Bielsko-Biała,

kwiecień 2015 r.