Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło kwietnia

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych.

Łk 24,5-6

Czuję się zmęczony

***

czuję się zmęczony

nienawiścią świata

co oczernia siostrę

i pomawia brata

rozsiewa nieprawdę

w zborze zamęt czyni

podżega do kłótni

wszystkich stale wini

siebie nie dostrzega

w krzywdzeniu bliźniego

kiedy wciąż fałszuje

wsze starania jego

daj odnowę Panie

oczyść z nienawiści

niech wierzący w ciebie

miłość twoją ziści

 

P. A.

Bielsko-Biała,

kwiecień 2015 r.