Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło maja

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą.

List do Kolosan 4,6

Diecezja 

 

 

 

bp dr Adrian Korczago

Biskup Diecezji Cieszyńskiej

Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP

 

Urodzony: 9 kwietnia1964 r. 
Ordynowany: 22 stycznia 1989 r.
Konsekrowany: 6 stycznia 2016 r.

 

Rada diecezjalna:


bp dr Adrian Korczago,

kurator Tomasz Bujok,

ks. radca Waldemar Szajthauer,

radca Krystyna Penkała.Adres diecezji:

43-300 Bielsko-Biała,

pl. Marcina Lutra 3

tel. 33 816 40 54

519 048 550

e-mail: diec.cieszynska@luteranie.pl

 

 

Biuro diecezji czynne:

- poniedziałek, czwartek i piątek: 8:00 – 14:00

- wtorek i środa:  12:00 – 18:00


 

 

Synod diecezjalny

Synod diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W skład synodu diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem synodu diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji. Na swojej pierwszej sesji synodałowie wybierają radę diecezjalną.

 

Rada diecezjalna

Pracami synodu diecezjalnego kieruje czteroosobowa rada diecezjalna, która jest władzą wykonawczą diecezji.

W skład rady wchodzi biskup diecezjalny oraz świecki kurator diecezjalny, a także radca duchowny i radca świecki. Do zadań rady diecezjalnej należy zarządzanie majątkiem diecezji, wykonywanie uchwał synodu diecezjalnego, a także zajmowanie się sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone.

 

Rada diecezjalna w latach 2012-2015:

ks. bp Paweł Anweiler

kurator Tomasz Bujok,

ks. radca Piotr Wowry,

radca Maciej Oczkowski.

 

Rada diecezjalna w latach 2016-2017

ks. bp Adrian Korczago

kurator Tomasz Bujok,

ks. radca Piotr Wowry,

radca Maciej Oczkowski.