Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2014

Moim szczęściem być blisko Boga.

Ps 73,28

Hasło listopada 2014

Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!

 

Izajasz 1,17

Diecezja


 

 

 

bp Paweł Anweiler

Biskup Diecezji Cieszyńskiej

Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP

Urodzony 16 czerwca 1950 r. 
Ordynowany 24 lutego 1974 r.
Konsekracja 9 lutego 1992 r.

 

 

 

 

 

 

 

Rada diecezjalna, od lewej:

radca Maciej Oczkowski, kurator Tomasz Bujok,

bp Paweł  Anweiler, ks. radca Piotr Wowry

 


Adres diecezji:

43-300 Bielsko-Biała, 
pl. ks. M. Lutra 3

tel. 33 816 40 54;  519 048 550
fax 33 81640 54

e-mail: diec.cieszynska@luteranie.pl

 

Biuro diecezji czynne:

poniedziałek, wtorek, piątek:  8.00 -14.00

środa, czwartek: 12.00 - 18.00


 

WYSTĄPIENIA BISKUPA

http://cieszynska.luteranie.pl/?wystapienia_biskupa_pawla_anweilera,86

 

Synod diecezjalny

Synod diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W skład synodu diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem synodu diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji. Na swojej pierwszej sesji synodałowie wybierają radę diecezjalną.

 

Rada diecezjalna

Pracami synodu diecezjalnego kieruje czteroosobowa rada diecezjalna, która jest władzą wykonawczą diecezji.

W skład rady wchodzi biskup diecezjalny oraz świecki kurator diecezjalny a także radca duchowny i radca świecki. Do zadań rady diecezjalnej należy zarządzanie majątkiem diecezji, wykonywanie uchwał synodu diecezjalnego, a także zajmowanie się sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone.