Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2016

Tak mówi Pan: Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał.

Księga Izajasza 66,13

Hasło maja 2016

Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?

1 List Ap. Pawła do Koryntian 6,19

Diecezja 

 

 

 

bp dr Adrian Korczago

Biskup Diecezji Cieszyńskiej

Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP

 

Urodzony: 9 kwietnia1964 r. 
Ordynowany: 22 stycznia 1989 r.
Konsekrowany: 6 stycznia 2016 r.

 

Rada diecezjalna:


bp dr Adrian Korczago,

kurator Tomasz Bujok,

ks. radca Piotr Wowry,

radca Maciej Oczkowski.Adres diecezji:

43-300 Bielsko-Biała,

pl. Marcina Lutra 3

tel. 33 816 40 54

519 048 550

e-mail: diec.cieszynska@luteranie.pl

 

 

Biuro diecezji czynne:

- poniedziałek, czwartek i piątek: 8:00 – 14:00

- wtorek i środa:  12:00 – 18:00


 

 

Synod diecezjalny

Synod diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W skład synodu diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem synodu diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji. Na swojej pierwszej sesji synodałowie wybierają radę diecezjalną.

 

Rada diecezjalna

Pracami synodu diecezjalnego kieruje czteroosobowa rada diecezjalna, która jest władzą wykonawczą diecezji.

W skład rady wchodzi biskup diecezjalny oraz świecki kurator diecezjalny, a także radca duchowny i radca świecki. Do zadań rady diecezjalnej należy zarządzanie majątkiem diecezji, wykonywanie uchwał synodu diecezjalnego, a także zajmowanie się sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone.