Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2015

Przyjmijcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga.

List ap. Pawła do Rzymian 15,7

Hasło maja 2015

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.

 

List ap. Pawła do Filipian 4,13

Diecezja


 

 

 

bp Paweł Anweiler

Biskup Diecezji Cieszyńskiej

Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP

Urodzony 16 czerwca 1950 r. 
Ordynowany 24 lutego 1974 r.
Konsekracja 9 lutego 1992 r.

 

 

 

 

 

 

 

Rada diecezjalna, od lewej:

radca Maciej Oczkowski, kurator Tomasz Bujok,

bp Paweł  Anweiler, ks. radca Piotr Wowry

 


Adres diecezji:

43-300 Bielsko-Biała, 
pl. ks. M. Lutra 3

tel. 33 816 40 54;  519 048 550
fax 33 81640 54

e-mail: diec.cieszynska@luteranie.pl

 

Biuro diecezji czynne:

poniedziałek, wtorek, piątek:  8.00 -14.00

środa, czwartek: 12.00 - 18.00


 

WYSTĄPIENIA BISKUPA

http://cieszynska.luteranie.pl/?wystapienia_biskupa_pawla_anweilera,86

 

Synod diecezjalny

Synod diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W skład synodu diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem synodu diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji. Na swojej pierwszej sesji synodałowie wybierają radę diecezjalną.

 

Rada diecezjalna

Pracami synodu diecezjalnego kieruje czteroosobowa rada diecezjalna, która jest władzą wykonawczą diecezji.

W skład rady wchodzi biskup diecezjalny oraz świecki kurator diecezjalny a także radca duchowny i radca świecki. Do zadań rady diecezjalnej należy zarządzanie majątkiem diecezji, wykonywanie uchwał synodu diecezjalnego, a także zajmowanie się sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone.