Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Ewangelickie drogowskazy. W co wierzymy, jak żyjemy

W parafiach w całej Polsce można nabyć kolejny rocznik „Kalendarza Ewangelickiego” oraz niepowtarzalny przewodnik po bogactwie Biblii - Z Biblią na co dzień.

 

Nowe serce i nowy duch – taki tytuł nosi tom tego przewodnika wydany na 2017 rok. Jak co roku można  znaleźć w tej książce wersety biblijne na każdy dzień, tydzień, miesiąc, które mają nas prowadzić przez życie i pozwalają budować wiarę przez cały rok.

Na jubileuszowy Rok Reformacji przygotowano nowość – krótkie rozmyślania na każdą niedzielę i wybrane święta roku kościelnego. Oparte na haśle niedzieli, napisane przez diakon Aleksandrę Błahut-Kowalczyk, ks. Mirosława Czyża i ks. Adama Malinę – przybliżają czytelnikom główne przesłanie kolejnych okresów roku oraz przygotowują do kontaktu ze Słowem Bożym.

 

Wydany na rok 2017 „Kalendarz Ewangelicki” jest również wyjątkowy. Zatytułowany został Ewangelickie drogowskazy. W co wierzymy, jak żyjemy.

 

Teksty w nim zawarte pokazują, co jest esencją luterańskiej wyznania.

Ks. Jan Badura pisze o najważniejszej dla ewangelików księdze, czyli Biblii.

„Nabożeństwo to czas łaski, czas oddawania Bogu chwały, czas modlitwy, czas uświęcenia, to wołanie do nieobecnych” – o tym, że każdy znajdzie miejsce w domu Bożym zapewnia ks. Janusz Staszczak. Małżeństwo duchownych – diakon Izabela Sikora i ks. Sławomir Sikora – opisują, z czym wiąże się powołanie i służba duchownego – „Czym w parafii zajmuje się duchowny? Odpowiedź na to pytanie będzie zależna od stopnia zaangażowania świeckich w parafii. Im większe, tym duchowny będzie mógł zajmować się sprawami najistotniejszymi, czyli duszpasterstwem”.

O perspektywach współczesnego Kościoła pisze bp Adrian Korczago. Natomiast ks. Bogusław Milerski, rektor ChAT, przedstawia Reformację jako jeden z najdonioślejszych wydarzeń historii cywilizacji.

Ponadto w książce zamieszczono teksty o: luterańskich sakramentach, usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, postyllach i śpiewnikach, konfirmacji, która ma umacniać w społeczności wierzących, diakonii, misji i ewangelizacji, które są zadaniem każdego chrześcijanina, reformacyjnym szkolnictwie, demokracji w Kościele i o polskiej kulturze ewangelickiej. Autorami tekstów są: ks. Jerzy Below, ks. Marcin Brzóska, ks. Adam Malina, bp Marian Niemiec, Ewa Sojka, Jerzy Sojka, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska i Rafał Tarnogórski, ks. Michał Walukiewicz, Bogdan Zeler.

Ważnym elementem kalendarza jest specjalnie opracowana historia Reformacji w datach – zawierająca najważniejsze fakty z tych 500 lat.

Jak co roku w „Kalendarzu Ewangelickim” można znaleźć fotograficzny przegląd wydarzeń oraz przedstawienie wydarzeń minionych miesięcy w Kościele luterańskim oraz reformowanym

 

Obie publikacje można kupić w parafiach ewangelickich, w parafialnych księgarniach oraz w Księgarni Augustana – www.ksiegarnia.augustana.pl