Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Informacja MEN o nauczaniu religii w roku szkolnym 2012/13

W związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej w przedszkolach i szkołach, w której nie zamieszczono nauczania religii, wystąpiły wątpliwości o organizowanie lekcji religii w szkołach.

W czerwcu 2012 r. MEN przekazało następujące wyjaśnienie:

Autor:eb