Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Iz 51,12a

„Ja, Ja jestem tym, który was pociesza”.

Iz 51,12a

 

W każdej trudnej życia chwili

Pocieszasz, Panie, swój lud;

Jest to zawsze dla mej duszy

Twej wspaniałej łaski cud.

 

Dzięki Twojej życzliwości

Spędzać mogę dzień za dniem

W mej człowieczej szczęśliwości.

P. A.

W drodze do domu, 20 października 2013 r.