Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło maja

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą.

List do Kolosan 4,6

Iz 51,12a

„Ja, Ja jestem tym, który was pociesza”.

Iz 51,12a

 

W każdej trudnej życia chwili

Pocieszasz, Panie, swój lud;

Jest to zawsze dla mej duszy

Twej wspaniałej łaski cud.

 

Dzięki Twojej życzliwości

Spędzać mogę dzień za dniem

W mej człowieczej szczęśliwości.

P. A.

W drodze do domu, 20 października 2013 r.