Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło maja

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą.

List do Kolosan 4,6

Jubileusz 25-lecia diecezji bielsko-żywieckiej

25 marca 2017 roku bp Adrian Korczago wraz z bp. Pawłem Anweilerem uczestniczył w jubileuszu 25-lecia diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Bielsku-Białej.

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą w katedrze św. Mikołaja z udziałem duchowieństwa z całej diecezji, gości ekumenicznych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Homilię wygłosił bp Roman Pindel, zwierzchnik diecezji bielsko-żywieckiej, a krótkie pozdrowienie do zebranych skierował emerykowany biskup Tadeusz Rakoczy, który był pierwszym wyznaczonym biskupem diecezji.

 

W drugiej części ks. Tomasz Chrzan przedstawił krótką historię powstania struktur kościelnych diecezji bielsko-żywieckiej, a następnie w bielskiej katedrze odbył się koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej i Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej. Chórem dyrygowała Anna Ostrowska, na organach zagrał Michał Duźniak, a solistą był Rafał Meissner.

 

Zdjęcia: www.diecezja.bielsko.pl