Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Lepiej ufać Panu

„Lepiej ufać Panu,

niż polegać na ludziach”.

Ps 118,8

Ludzie zmienni są w swej myśli,

Lepiej w Panu mieć nadzieje;

Jemu oddam drogi moje,

Co On chce, to niech się dzieje.

Pójdę w świat, jak On mi wskaże,

Wszystko przyjmę z Jego dłoni;

W Boga darze z łaską idzie

I miłością swą osłoni.

P. A.

W pociągu relacji

Warszawa – Katowice,

17 stycznia 2014 r.