Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Mój dobry Ojcze

Mój dobry Ojcze

wejrzyj w moje serce,

badaj me myśli

i moje marzenia.

Nie pozwól Panie,

żebym zabłądziła.

Obdarz mnie Ojcze

twym błogosławieństwem.

Kochany Ojcze

bądź ze mną zawsze.

Chcę ci powierzać

wszystkie marzenia.

Sam stań na straży

mojego serca,

zechciej oczyścić

moje pragnienia.

H.K.