Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło maja

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą.

List do Kolosan 4,6

Nie pogardzaj pouczeniem Pana

„Nie pogardzaj pouczeniem Pana

i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie!”

Prz 3,11

 

Słowem swoim Bóg ostrzega,

Możną ręką powstrzymuje

Kiedy człowiek złym powzięty

Wrogość przeciw drugim knuje.

 

Duszo moja sław z ochotą

Pouczenia Najwyższego;

Głoś, że mocen wyratować

Jest człowieka z grzechu jego.

P. A.

W pociągu relacji

Bielsko-Biała – Warszawa,

 

15 lutego 2014 r.