Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło kwietnia

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych.

Łk 24,5-6

Nie pogardzaj pouczeniem Pana

„Nie pogardzaj pouczeniem Pana

i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie!”

Prz 3,11

 

Słowem swoim Bóg ostrzega,

Możną ręką powstrzymuje

Kiedy człowiek złym powzięty

Wrogość przeciw drugim knuje.

 

Duszo moja sław z ochotą

Pouczenia Najwyższego;

Głoś, że mocen wyratować

Jest człowieka z grzechu jego.

P. A.

W pociągu relacji

Bielsko-Biała – Warszawa,

 

15 lutego 2014 r.