Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło maja

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą.

List do Kolosan 4,6

Oculi

Panu Profesorowi

dr. hab. n. med. Edwardowi Wylęgale

z wdzięcznością.

Oculi

Spojrzyj łaskawie, Panie,

Na swojego pielgrzyma;

Oculi twe niech widzą,

Co życie człeka przetrzyma.

*

Człowiek

Żyje krótko i szybko;

Daj, Panie, życia wody

Duszy wielce spragnionej

Jedynej Bożej ochłody.

*

Oculi mojej duszy

Wznoszę w niebo do Pana

Skąd pomoc zawsze płynie,

Która mi darmo jest dana.

*

Oculus mego ciała

Szkłami korygowany,

Teraz z upływem czasu

Był dzisiaj operowany.

P. A.

Z inspiracji słowa Ps 121,1-2

Klinika Okulistyczna ŚUM,

 

Katowice, 12 maja 2014 r.