Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Oculi

Panu Profesorowi

dr. hab. n. med. Edwardowi Wylęgale

z wdzięcznością.

Oculi

Spojrzyj łaskawie, Panie,

Na swojego pielgrzyma;

Oculi twe niech widzą,

Co życie człeka przetrzyma.

*

Człowiek

Żyje krótko i szybko;

Daj, Panie, życia wody

Duszy wielce spragnionej

Jedynej Bożej ochłody.

*

Oculi mojej duszy

Wznoszę w niebo do Pana

Skąd pomoc zawsze płynie,

Która mi darmo jest dana.

*

Oculus mego ciała

Szkłami korygowany,

Teraz z upływem czasu

Był dzisiaj operowany.

P. A.

Z inspiracji słowa Ps 121,1-2

Klinika Okulistyczna ŚUM,

 

Katowice, 12 maja 2014 r.