Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Ogląd świata

 

Ja się zestarzałem,

A świat zwariował;

Daj Panie abym:

Więcej Ciebie prosił,

Tobie stale dziękował.

 

Każdy, kto wyznaje

Swoim Panem Ciebie:

Niech służy bliźniemu,

Powściąga języka

I pilnuje siebie.

 

Niech człowiek na ziemi

Przyzwoicie żyje,

Pamięta o Stwórcy

I wie, że w wieczności

Nic się nie ukryje.

P. A.

Warszawa,

15 stycznia 2013 r.