Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Prz 14,22

„Na pewno błądzą ci, którzy knują zło,

lecz ci, którzy przemyśliwają nad dobrem,

doznają miłości i wierności”.

Prz 14,22

 

Ludzie źli krzywdzą drugiego

Szatana jadem zarażeni;

Spraw, Panie, by Twoją miłością

Ku dobru zostali przewalczeni.

 

Poznawane w naszym życiu

Słowa Twe o wielkiej wierności

Niechaj przyjmujemy z radością,

Byśmy żyli w duszy szczęśliwości.

P. A.

 

Kavros Beach, 2 października 2013 r.