Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Przedświąteczne spotkania

 

 

Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago uczestniczył w minionym tygodniu w licznych przedświątecznych spotkaniach.

Wziął udział w adwentowym spotkaniu pracowników drukarni „Augustana”, spotkał się z pensjonariuszami domu opieki Emaus-1 i Emaus-2 w Dzięgielowie, gdzie rozważał Słowo Boże podczas porannej modlitwy, złożył życzenia błogosławionych i spokojnych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz przekazał obecnym drobny upominek.

 

Uczestniczył również w adwentowym spotkaniu współpracowników Diakonatu Eben-Ezer i Domów opieki, wygłaszając stosowne przemówienie.

 

Odwiedził ponadto osoby przebywające w domu opieki „Soar” w Bielsku-Białej i poprowadził tam adwentowe rozważanie Bożego Słowa.

 

W wieczór poprzedzający Wigilię Narodzenia Pańskiego przeżył „kolację wigilijną” z diakonisami w domu Eben-Ezer w Dzięgielowie.

 

Po świętach Bożego Narodzenia zaplanowane są również: spotkanie świąteczne z pracownikami Wydawnictwa Augustana oraz wizyta w domu spokojnej starości w Ustroniu u mieszkających tam ewangelików.