Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

ŚDM 2017 w kościele Jezusowym w Cieszynie

W pierwszy piątek marca, jak nakazuje tradycja ŚDM, 3.3.2017r., zostało odprawione w Kościele Jezusowym w Cieszynie nabożeństwo, do którego liturgię napisały chrześcijanki z Filipin. Hasło: Czy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy? - przeplatało się pomiędzy dynamicznym śpiewem Chóru Kościelnego pod dyrekcją diak. Joanny Sikory a liturgią - czytaną przez panie: Łucję Macurę, Dorotę Krzywoń, Dominikę Sabelę pod kierunkiem pastorowej Oliwii Madzi.

 

Słowo Boże z Ew.Mt 20,1-16 przeczytane przez Przełożoną Diakonatu Eben-Ezer, s.Ewę Cieślar, rozważała diak. Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Mówczyni zakończyła kazanie stwierdzeniem: „Sprawiedliwość i niesprawiedliwość – to na poziomie ludzkim – bardzo grząski grunt. Wszystko zależy od punktu widzenia, od sytuacji, w której znajdujemy się. Dziś mowa jest o Bożej sprawiedliwości, która okazuje się miłością bez granic o cenie życia; zapłacił za nią Boży Syn. U progu czasu pasyjnego warto to sobie na nowo uzmysłowić”. Bowiem tegoroczne nabożeństwo ŚDM zbiegło się z pierwszym nabożeństwem pasyjnym. Jego barwna oprawa, stojące dekoracje, elementy wizualne na stoliku, nie kłóciły się z powagą przesłania.

 

„Czy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy? – pyta ciebie i mnie, z miłością, sam Bóg.  Filipinki chcą tym tak postawionym zapytaniem wstrząsnąć nami. Chcą nauczyć nas na nowo wdzięczności za nawet najdrobniejszy przejaw życzliwości, miłości drugiego człowieka. Chcą też nauczyć dostrzegania Bożej troski o nas... każdego dnia. „Bóg kocha nas „pierwszą” miłością, nieograniczoną, nie stawiającą żadnych warunków; niepojęte, po ludzku prawie niemożliwe”.

 

W sali konfirmacyjnej w budynku parafialnym licznie zgromadzeni po nabożeństwie uczestnicy filipińskiej liturgii zobaczyli przeźrocza z dalekiego kraju, które zaprezentowała pastorowa Pavlina Chudecka. Podczas konsumpcji smakołyków upieczonych wedle filipińskich przepisów, miały miejsce serdeczne rozmowy i radość ze wspólnoty.

 

Kolekta zebrana w czasie nabożeństwa w wysokości  1.215,33 zł zostanie przekazana tym razem w całości na potrzeby domu dla kobiet i dziewcząt w Manili.

 

diak. Aleksandra Błahut-Kowalczyk