Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

  • Obrady Synodu Diecezji Cieszyńskiej
    Obrady Synodu Diecezji Cieszyńskiej

Śląskie Forum Reformacyjne

W sobotę, 5 listopada 2016 r. w Bielsku-Białej na wspólnej sesji spotkały się dwa synody: Diecezji Cieszyńskiej i Katowickiej Kościoła luterańskiego. Okazją był początek obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji.

 

Nabożeństwem z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej w kościele Zbawiciela w Bielsku (Bielsko-Biała) w dniu 5 listopada br. rozpoczęło się spotkanie synodów diecezji cieszyńskiej i katowickiej. W liturgii uczestniczyli biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago i radca  ks. Piotr Wowry oraz biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec i radca ks. Henryk Reske.


Następnie członkowie obu synodów i zaproszeni goście przeszli do pobliskiej auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja gdzie wzięli udział w I Śląskim Forum Reformacyjnym. Otwarcia dokonali: bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec, który na wstępie postawił uczestnikom forum pytanie „Po co po w roku jubileuszowym mobilizujemy się do działania? Po co ta dzisiejsza uroczystość – jeśli spojrzymy na nią w kontekście uczynków? –– To nie dlatego, że chcemy coś po sobie zostawić. Spotykamy się tu, aby radować się z mocy Ewangelii Chrystusowej i na nowo ją odkrywać”.


Forum składało się z trzech części. W pierwszej ks. prof. Bogusław Milerski, rektor ChAT  przedstawił referat Wolność jest cenniejsza niż srebro i złoto. Reformacja a życie współczesne. Prelegent mówił o duchowej wolności, a także o odpowiedzialności reformatorów za kształtowanie się życia społecznego. Zwracając uwagę na cywilizacyjne znaczenie Reformacji zaznaczył, że „Luter należy do historii, lecz to, co Luterskie, ma znaczenie na wskroś współczesne”.


Druga część miała tytuł Jak to się zaczęło? Dzieje i myśl Reformacji XVI w. W jej trakcie dr Łukasz Barański i dr Jerzy Sojka w krótkich wystąpieniach oraz w rozmowie z ks. Jerzym Below mówili o czasach Reformacji. Pierwszy prelegent przedstawił najistotniejsze, jego zdaniem, z historycznego punktu widzenia wydarzenie, które pozwoliło Reformacji przetrwać i rozwinąć się – cykl kazań Lutra z 1522 roku, które tonowały nastroje rewolucyjne i określały zasady porządku społecznego. Drugi przybliżył najistotniejsze myśli i hasła nurtu odnowy Kościoła – ważne do dziś. Zdaniem badacza jest to sformułowane przez Lutra hasło określające istotę teologii: „Oskarżony człowiek i ocalający Bóg”.


Związane to było z prezentacją nowej książki wydanej przez Wydawnictwo Augustana: Reformacja. Historia i teologia luterańskiej odnowy Kościoła w Niemczech w XVI wieku. To pierwszy z trzech tomów tak obszernej publikacji przygotowanej przez polskich autorów Łukasza Barańskiego i Jerzego Sojkę. W książce oprócz politycznych wydarzeń i kluczowych zagadnień teologicznych zalazły się omówienia istotnych pism oraz sylwetki ważnych postaci.


Trzeci punkt to wystąpienie 500 lat i nasze priorytety. Przeżywanie roku jubileuszowego ks. Jerzego Below. Zostały w nim przypomniane cele na rok jubileuszu Reformacji, przedstawione możliwe sposoby działania z zaproszeniem do uczestnictwa i współkształtowania największego ogólnopolskiego wydarzenia, jakim będą zaplanowanego na 15-18 czerwca 2017 roku Ewangelickie Dni Kościoła. Muzyczną oprawę forum zapewnił chór Credo z Bładnic pod dyrekcją Pawła Gasia. Później był czas na podpisywanie książek przez autorów.


Po Śląskim Forum Reformacyjnym oba synody zebrały się osobno na ostatnich w tej kadencji posiedzeniach. Uchwalono preliminarze budżetowe na 2017 rok i dyskutowano o działaniach w roku jubileuszu Reformacji.

 

Źródło: Zwiastun Ewangelicki

Więcej zdjęć: www.zwiastun.pl