Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Spotkanie proboszczów i kuratorów parafii diecezji cieszyńskiej

We wtorek 21 lutego w Goleszowie odbyło się kolejne spotkanie proboszczów i kuratorów wszystkich parafii diecezji cieszyńskiej. Spotkanie dotyczyło przedstawienia oferty ubezpieczenia zbiorowego dla całej diecezji oraz wizji funkcjonowania diecezji w latach 2017-2025.

 

Na spotkanie zaproszono Annę Kurek, przedstawicielkę firmy Silesia Broker, która przedstawiła propozycję ubezpieczenia dla wszystkich 22 parafii diecezji. W dyskusji zebrani wyrazili zainteresowanie ofertą i podjęciem działań w celu wprowadzenia propozycji w życie.

 

Ponadto ks. bp Adrian Korczago wraz z kuratorem diecezji Tomaszem Bujokiem przedstawili wizję funkcjonowania diecezji na najbliższe lata. Omawiano sytuację finansową diecezji oraz propozycje większego wsparcia dla konkretnych diecezjalnych komisji.

 

Kolejne spotkanie zaplanowano na 21 marca w Cieszynie, podczas którego zostanie zaprezentowany nowy program księgowy oraz odbędzie się dyskusja dot. opłat za czynności.