Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Srebrne Cieszynianki

W narodowe Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2016 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, podczas której wręczone zostały laury srebrnych i złotej „Cieszynianki” za rok 2016.

 

Na liście wyróżnionych Srebrną Cieszynianką znalazł Adam Pastucha, który od 2001 r. jest wiceprezesem Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a od 2007 r. dyrektorem Ewangelickiego Domu Opieki w Dzięgielowie.

 

Adam Pastucha w latach 1990-2010 był członkiem rady gminy Dębowiec, natomiast w latach 1994-2006 jej przewodniczącym.

 

Srebrną Cieszynianką uhonorowany został także ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle. Nagrodę otrzymał za wieloletnie zaangażowanie się na rzecz kultywowania wiślańskiej kultury i tradycji oraz promowanie Miasta Wisła.

 

Wyróżnienia otrzymali również Władysława Magiera, autorka „Cieszyńskiego Szlaku Kobiet” i ks. Emil Gajdacz, długoletni dyrektor Domu Opieki w Dzięgielowie oraz Zygmunt Podkówka z Jaworza, który założył Skansen. Skansen w Jaworzu jest nie tylko miejscem ekspozycji starych sprzętów, ale także stanowi lokalne centrum kultury, tętniące życiem.

- Srebrna Cieszynianka to laur dla wyjątkowych mieszkańców naszego regionu. Od dziewiętnastu lat wręczana jest za zaangażowanie w prace społeczne, rozwój i promocję naszego regionu. Są wśród wyróżnionych przedstawiciele różnych środowisk wykazujący się osiągnięciami w działalności kulturalnej, samorządowej czy społecznej, szerzący tradycje kulturowe, a ich dokonania można uznać za godne naśladowania i stanowiące fundament, na którym powinny się wzorować kolejne pokolenia - czytamy na oficjalnym portalu Powiatu Cieszyńskiego.

 

SREBRNA CIESZYNIANKA 2016

Ludwig Gluza (Gmina Brenna)

Maria Pytel (Gmina Chybia)

Władysława Magiera (Miasto Cieszyn)

Adam Pastucha (Gmina Dębowiec)

Ks. Emil Gajdacz (Gmina Goleszów)

Krzysztof Czakon (Gmina Hażlach)

Tadeusz Papierzyński (Gmina Istebna)

Zygmunt Podkówka (Gmina Jaworze)

Krzysztof Greń (Gmina Skoczów)

Arkadiusz Mleczko (Gmina Strumień)

Henryk Kania (Gmina Ustroń)

Ks. Waldemar Szajthauer (Miasto Wisła)

Henryk Kawik (Gmina Zebrzydowice)

Marta Kawulok (Powiat Cieszyński)

 

HONOROWA ZŁOTA CIESZYNIANKA

Witold Dzierżawski

 

Źródło: powiat.cieszyn.pl / wisla.luteranie.pl

Fot. Urząd Miasta Wisła