Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło maja

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą.

List do Kolosan 4,6

Trzy rzymskie miniatury biblijne

bp Paweł Anweiler

 

Trzy rzymskie miniatury biblijne

ss. Antoninkom

w Domu Pielgrzyma  SURSUM CORDA w Rzymie

dedykuję

 

Znalazłeś łaskę w oczach moich

i znam cię po imieniu.

2 Mż 33,17b

 

Myśmy nowym Izraelem,

Ludem swego Pana;

Niechaj łaska jego zawsze

Będzie wszystkim darowana.

 

Bóg w Jezusie, swoim Synu,

Tak nas umiłował,

Że codziennie wciąż przygarnia,

Jak nam w Słowie swym zwiastował.

 

Każde imię w Twym słowniku,

Panie, zapisane;

Na głos trąby Twej odwiecznej

Będzie święcie zachowane.

 

Rzym, 24 czerwca 2013 r.

 

 

Obmyj mnie zupełnie z winy mojej

i oczyść mnie z grzechu mego.

Ps 51,4

 

Dzięki Twemu Słowu

I przez wiarę serca

Poznaję swe czyny;

Przez Ciało wydane

I świętą Krew przelaną

Obmywasz mnie z winy.

 

Ty oczyszczasz z grzechu,

Kiedy się potykam

Dźwigasz upadłego;

Zawsze niestrudzenie

Za rękę mnie wiedziesz

Do królestwa swego.

 

Rzym, 25czerwca 2013 r.

 

Niebiosa opowiadają chwałę Boga.

Ps 19,2a

Tyś jest Syn mój umiłowany

Łk 3,22

 

Niebiosa

I niebiosa niebios

Chwałę Boga opowiadają;

Do śpiewu na cześć Pana

Każdego człeka wzywają.

 

Niebiosa

I niebiosa niebios

Podwoje swoje otwierają;

Głos Ojca się rozlega –

Niechaj cię wszyscy słuchają.

 

Rzym, 24 czerwca 2013 r.