Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Trzy rzymskie miniatury biblijne

bp Paweł Anweiler

 

Trzy rzymskie miniatury biblijne

ss. Antoninkom

w Domu Pielgrzyma  SURSUM CORDA w Rzymie

dedykuję

 

Znalazłeś łaskę w oczach moich

i znam cię po imieniu.

2 Mż 33,17b

 

Myśmy nowym Izraelem,

Ludem swego Pana;

Niechaj łaska jego zawsze

Będzie wszystkim darowana.

 

Bóg w Jezusie, swoim Synu,

Tak nas umiłował,

Że codziennie wciąż przygarnia,

Jak nam w Słowie swym zwiastował.

 

Każde imię w Twym słowniku,

Panie, zapisane;

Na głos trąby Twej odwiecznej

Będzie święcie zachowane.

 

Rzym, 24 czerwca 2013 r.

 

 

Obmyj mnie zupełnie z winy mojej

i oczyść mnie z grzechu mego.

Ps 51,4

 

Dzięki Twemu Słowu

I przez wiarę serca

Poznaję swe czyny;

Przez Ciało wydane

I świętą Krew przelaną

Obmywasz mnie z winy.

 

Ty oczyszczasz z grzechu,

Kiedy się potykam

Dźwigasz upadłego;

Zawsze niestrudzenie

Za rękę mnie wiedziesz

Do królestwa swego.

 

Rzym, 25czerwca 2013 r.

 

Niebiosa opowiadają chwałę Boga.

Ps 19,2a

Tyś jest Syn mój umiłowany

Łk 3,22

 

Niebiosa

I niebiosa niebios

Chwałę Boga opowiadają;

Do śpiewu na cześć Pana

Każdego człeka wzywają.

 

Niebiosa

I niebiosa niebios

Podwoje swoje otwierają;

Głos Ojca się rozlega –

Niechaj cię wszyscy słuchają.

 

Rzym, 24 czerwca 2013 r.