Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

W powiewie cichego poranka

***

w powiewie cichego poranka

dzień się nowy budzi

rozmyślam więc o słońcu

które w sercach ludzi

mocą swą wyzwala

dar Boga łaskawego

i wzywa w ten dzień święty

do życia zawsze uczciwego

chcę Bogu radośnie

w modlitwie wciąż służyć

a wszędzie gdzie Bóg stawia

w ziemskiej społeczności

usługiwać w miłości

P. A.

O poranku w niedzielę,

Bielsko-Biała, 21 sierpnia 2016 r.