Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło maja

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą.

List do Kolosan 4,6

Zmiany w rozporządzeniu MEN o nauczaniu religii od 1 września 2014 r.

25 marca 2014 r. MEN ogłosiło nowelizację rozporzadzenia.