Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

5 października 2017 roku w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018, w której wziął udział bp Adrian Korczago. Tegoroczna inauguracja miała szczególnie uroczysty charakter.

Uroczystość została poprzedzona ekumenicznym nabożeństwem, rozpoczętym o godzinie 13:00, które celebrowali duchowni reprezentujący trzy chrześcijańskie tradycje wyznaniowe, obecne w ChAT. Słowo Boże podczas nabożeństwa zwiastował Rektor ChAT Jego Magnificencja ks. dr hab. prof. ChAT Bogusław Milerski.

Szczególnym momentem podczas nabożeństwa była ceremonia podpisania aktu erekcyjnego przez wszystkich zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz władze uczelni, przeznaczonego do wmurowania w fundamenty nowej siedziby ChAT.

O godzinie 14:00 rozpoczęła się uroczysta inauguracji, której przewodniczył Rektor uczelni. Powitał on zgromadzonych na uroczystości zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego, rektorów i przedstawicieli uczelni warszawskich, przedstawicieli władz ministerialnych i samorządowych, pracowników Akademii a przede wszystkim jej studentów.

Następnie zwrócił się do zgromadzonych z wystąpieniem, w którym zwrócił uwagę na główne założenia przygotowywanej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i szeroko dyskutowanej nowej ustawy.

Immatrykulacji studentów I roku, dokonali Prorektor ds. nauki, Jego Ekscelencja abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski oraz Prorektor ds. kształcenia i rozwoju prof. zw. dr hab. Tadeusz Zieliński.

Następnie o zabranie głosu poproszony został przedstawiciel studentów, który w swoim wystąpieniu powitał nowych kolegów i koleżanki – studentki i studentów I roku, a także podzielił się kilkoma słowami refleksji na temat specyfiki studiów w ChAT.

Wykład inauguracyjny, nawiązujący do jubileuszu 500-lecia Reformacji, pt.: „Kultura religijna protestantyzmu a rozwój cywilizacyjny Zachodu”, wygłosił prof. zw. dr hab. Zbigniew Pasek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu akademickiego „Gaudeamus igitur”, po czym władze Akademii oraz goście udali się na teren budowy nowej siedziby ChAT, wznoszonej u zbiegu ulic Duracza i Broniewskiego. Tam dokonano poświęcenia oraz wmurowania kamienia węgielnego.

Zdj. archiwum czasopisma „Mariawita”

Najnowsze wpisy

  • Jesienny Zjazd Chórów

    Diecezjalna Komisja Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej zaprasza na Jesienny Zjazd Chórów, który odbędzie się w dniach 21-22 w Cisownicy i Drogomyślu. Cisownica 21.10.2015 godzina 15:00 Wstąpią następujące chóry: Cisownica, Dzięgielów, Goleszów, Jaworze, Leszna, Ustroń Drogomyśl 22.10.2017 godzina 10:00 Wystąpią następujące chóry: Bażanowice, Cieszyn, chór misyjny z Cieszyna, Drogomyśl, Dębowiec, Wisła

    Czytaj więcej
  • Konferencja „Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej”

    W dniach 17-18 października 2017 roku w Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz w Muzeum Historycznym w Bielsku Białej odbywa się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej”.

    Czytaj więcej