Konferencja duchownych w Drogomyślu

9 maja 2018 roku duchowni diecezji cieszyńskiej spotkali się na kolejnej konferencji – tym razem w Drogomyślu.

Konferencję rozpoczął bp Adrian Korczago, składając życzenia Bożego błogosławieństwa trzem paniom diakon – dk. Aleksandrze Błahut-Kowalczyk, dk. Joannie Sikorze oraz dk. Barbarze Adamus – z okazji jubileuszu 35-lecia ich ordynacji. Następnie rozważanie Słowa Bożego poprowadził ks. Tomasz Bujok.

W dalszej części konferencji wykład pt. „Świadectwo świadomego świadka” wygłosił ks. prof. Marek J. Uglorz, po czym duchowni dyskutowali nad tezami postawionymi przez prelegenta. W związku z aktualizacją perykop kazalnych, która nastąpi od Adwentu 2018 ks. prof. Manfred Uglorz omówił najważniejsze zmiany poczynione przez komisję liturgiczną.

Po przerwie obiadowej duchowni wysłuchali referatu ks. Jana Badury dotyczącego niepodległościowego zaangażowania ks. sen. Karola Kulisza i jego wysiłków na rzecz krzewienia polskości.

Następna konferencja odbędzie się 6 czerwca.

Najnowsze wpisy

  • „Luteranin” przedstawia Ewangelików Niepodległej

    Najnowszy numer kwartalnika „Luteranin” przedstawia szczegółowo projekty przygotowywane w ramach obchodów Ewangelicy Niepodległej, które organizuje Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. „Luteranin” relacjonuje uroczystość otwarcia wystawy opisującej sylwetki znanych ewangelików zaangażowanych w proces walki o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Redakcja prezentuje też kalendarz kolejnych imprez mających uczcić 100-lecie wolności. Na okładce pisma znajduje się odpis protokołu ze […]

    Czytaj więcej
  • XXII Forum Ewangelickie (ZGŁOSZENIA)

    Ewangelicy Niepodległej. Dzieje i współczesność obywatelskiego zaangażowania to temat przewodni XXII Forum Ewangelickiego, które odbędzie się w Wiśle w dniach 14-16 września 2018 roku. Pierwszy dzień obrad, planowany na terenie Rezydencji Prezydenta RP na Zadnim Groniu, poświęcony będzie zagadnieniom związanym z udziałem ewangelików w walce o niepodległość Polski. Wezmą w nim udział m.in.: dr hab. […]

    Czytaj więcej