Spotkanie katechetów Diecezji Cieszyńskiej

W środę 27 września w Goleszowie odbyło się spotkanie katechetów Diecezji Cieszyńskiej.

Uczestników powitał bp Adrian Korczago, który w swoim przemówieniu omówił rolę katechetów i ich znaczenie w życiu diecezji. Podkreślił, że istotnym jest, by katecheci byli związani z parafiami, z których wywodzą się ich uczniowie i zachęcali podopiecznych do aktywnego uczestniczenia w życiu parafialnym.

Diakon Ewa Below, Generalna Wizytator nauczania kościelnego, przeprowadziła kurs z zakresu nowej podstawy programowej oraz podzieliła się multimedialną refleksją o roli i znaczeniu nauczyciela religii.

Uczestnicy mieli również możliwość wymiany poglądów dot. problemów rodzących się w poszczególnych parafiach.

Spotkanie zgromadziło ok. 30 osób.

 

Najnowsze wpisy

  • II Śląskie Forum Reformacyjne

    „W ostatni dzień roku kościelnego witam wszystkich jako wielką rodzinę” – mówił bp Adrian Korczago otwierając II Śląskie Forum Reformacyjne. Spotkanie odbyło się w Bielsku-Białej 2 grudnia br. w auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja. Zorganizowała je Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego przy współudziale Wydawnictwa Augustana. 

    Czytaj więcej
  • Jubileuszowa sesja Instytutu Pastoralnego

    W dniach od 27-29 listopada 2017 roku w Centrum Luterańskim w Warszawie odbywał się jubileuszowy Instytut Pastoralny.

    Czytaj więcej