10 lat Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej

W sobotę 28 listopada 2020 roku zorganizowano 10. Dzień Duszpasterstwa, połączony z jubileuszem 10-lecia istnienia Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej. Konferencja odbyła się za pomocą platformy ZOOM.

Zebranych powitał prezes TPiPP, ks. Grzegorz Giemza, a rozważanie Bożego Słowa poprowadził bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej. O swoich doświadczeniach z TPiPP opowiedzieli: Biskup Kościoła Jerzy Samiec, ks. Helmut Weiss, prezes SIPCC (Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling), dk. Paweł Gumpert Obst, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji oraz ks. Władysław Wantulok, prezes Stowarzyszenia Księży i Katechetów. Działalność Towarzystwa przedstawił ks. Grzegorz Giemza, który następnie zaprosił uczestników do dyskusji w grupach.

W dalszej części konferencji zaprezentowano następujące impulsy dla poradnictwa duszpasterskiego: „Potrzeby duchowe ludzi” omówił ks. dr Artur Aleksiejuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zagadnienie „Z czym borykają się duchowni” przedstawił ks. Marcin Kotas, wiceprezes TPiPP, „Wyzwania zorganizowanego poradnictwa w Kościele na przykładzie Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP” omówiła dr Joanna Koleff-Pracka, dyrektor CMP, a ks. Grzegorz Olek, superwizor TPiPP, zreferował temat „Covid-19 jako nowy kontekst dla poradnictwa”. Prof. Małgorzata Krajnik prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie zaprezentowała zagadnienie „Nowoczesna opieka duchowa a system opieki zdrowotnej”. O impulsach dyskutowano w grupach i na forum ogólnym.      

Najnowsze wpisy