10 lat Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej

W sobotę 28 listopada 2020 roku zorganizowano 10. Dzień Duszpasterstwa, połączony z jubileuszem 10-lecia istnienia Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej. Konferencja odbyła się za pomocą platformy ZOOM.

Zebranych powitał prezes TPiPP, ks. Grzegorz Giemza, a rozważanie Bożego Słowa poprowadził bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej. O swoich doświadczeniach z TPiPP opowiedzieli: Biskup Kościoła Jerzy Samiec, ks. Helmut Weiss, prezes SIPCC (Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling), dk. Paweł Gumpert Obst, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji oraz ks. Władysław Wantulok, prezes Stowarzyszenia Księży i Katechetów. Działalność Towarzystwa przedstawił ks. Grzegorz Giemza, który następnie zaprosił uczestników do dyskusji w grupach.

W dalszej części konferencji zaprezentowano następujące impulsy dla poradnictwa duszpasterskiego: „Potrzeby duchowe ludzi” omówił ks. dr Artur Aleksiejuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zagadnienie „Z czym borykają się duchowni” przedstawił ks. Marcin Kotas, wiceprezes TPiPP, „Wyzwania zorganizowanego poradnictwa w Kościele na przykładzie Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP” omówiła dr Joanna Koleff-Pracka, dyrektor CMP, a ks. Grzegorz Olek, superwizor TPiPP, zreferował temat „Covid-19 jako nowy kontekst dla poradnictwa”. Prof. Małgorzata Krajnik prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie zaprezentowała zagadnienie „Nowoczesna opieka duchowa a system opieki zdrowotnej”. O impulsach dyskutowano w grupach i na forum ogólnym.      

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej