125-lecie kościoła w Siemianowicach Śląskich

W niedzielę 23 lutego 2020 roku parafia ewangelicka w Siemianowicach Śląskich obchodziła 125-lecie kościoła Marcina Lutra. W uroczystości uczestniczył bp Adrian Korczago.

Biskup w swoim kazaniu opartym o wybrane wiersze z ewangelii Łukasza 18,35-38.40-41, ewangelii Marka 1,40-41 i z Dziejów Apostolskich 3,1.3-6 nawiązał do zawiłych dziejów parafii w dniu 125. rocznicy poświęcenia i 20. rocznicy odzyskania kościoła, a także 160-lecia otwarcia pierwszej szkoły ewangelickiej. Podkreślał, jak ważnym jest, by wołać do Boga o zmiłowanie i oczekiwać na uzdrowienie. Zauważał, że doświadczanie zdjęcia bielma z oczu i oczyszczenia z trądu grzechu oraz wyrwania z paraliżu niemocy stanowi impuls do uzdrawiania otaczającej rzeczywistości – w rodzinach, miejscach pracy, na terenie miasta i okolic. Biskup życzył siemianowickiemu zborowi, by potrafił zauważać ludzkie niedole, zbliżał się do nich i oferował sobie nawzajem uzdrowienie, doceniając to, co sam od Boga otrzymał.

Początki parafii w Siemianowicach Śląskich są przypisywane aktywności przybyłych do Huty Laura dwóch rodzin ewangelickich: Fitznerów i Züllnerów. Kościół Marcina Lutra został poświęcony 20 lutego 1895 roku. 

Po II Wojnie Światowej parafia utraciła kościół i budynek probostwa. Przejęty przez państwo majątek został przekazany Kościołowi Rzymskokatolickiemu na rzecz Zgromadzenia Sióstr Wizytek. Ewangelicy z Siemianowic Śląskich zmuszeni zostali do urządzenia kaplicy w domu parafialnym, w którym toczyło się też całe życie religijne parafii.

Wielkim wydarzeniem dla parafii i całego Kościoła ewangelickiego na Górnym Śląsku było dobrowolne zwrócenie po 55 latach budynku kościoła i plebanii prawowitym właścicielom. Pierwsze po wojnie nabożeństwo w odzyskanym kościele odbyło się w niedzielę 2 kwietnia 2000 roku. 

Najnowsze wpisy