15-lecie kościoła w Ogrodzonej

W niedzielę 29 sierpnia 2021 roku filiał w Ogrodzonej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie świętował 15-lecie swojego kościoła. Słowo Boże zwiastował bp Adrian Korczago.

W liturgii uczestniczyli ks. Marcin Brzóska, proboszcz cieszyńskiej parafii oraz opiekun filiału w Ogrodzonej, ks. Łukasz Gaś. Oprawę muzyczną zapewniła Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Adama Pasternego, a na organach grała Joanna Lazar-Chmielowska.

W swoim kazaniu na podstawie fragmentu z 1 Księgi Mojżeszowej 4,1-16a biskup zwrócił uwagę na pytanie skierowane do Kaina: „Co zrobiłeś? Co uczyniłeś? Czego się dopuściłeś? – to nie są pytania jedynie celujące w zabójczy akt. Ludzkość od wieków posiada niezbędne antidotum. Musi tylko chcieć sięgnąć po ochraniającą szczepionkę. Kain też został zabezpieczony. Nie skorzystał. A przecież Bóg profilaktycznie wkroczył do akcji zanim doszło do tragedii. Dał Kainowi szansę zreflektowania się. (…)

Jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech skusi cię” – ty masz nad nim panować, a nie on nad tobą. Panuj! Przecież to najbardziej ludzkie pragnienie. Masz szansę zrealizować swe marzenia i oczekiwać. Odrzuć pokusę. Inwestuj w życie. Nie zabijaj. I to nie tylko bliźniego, ale również siebie. Nie zabijaj, nie dewastuj szansy na szczęśliwe życie. Nie dajmy się zwieść – to nie jest historia zaadresowana jedynie do osób posiadających rodzeństwo. Jeśli skierowanie waszej uwagi na pierwszego w dziejach świata mordercę sprawiło, że na moment zapomnieliście, iż jesteście na pamiątce poświęcenia kościoła, to przepraszam. I natychmiast przypominam, że w kościelnym kontekście jesteśmy siostrami i braćmi w Chrystusie. Zatem nie przybywacie na nabożeństwa jako przypadkowi ich uczestnicy, ale rodzeństwo powiązane krwią Chrystusa. Nie próbujmy się wymawiać. Istniejące między nami różnice solidnie nas denerwują. Są one widoczne wśród parafian, którym często przychodzi zasiadać obok siebie w kościelnej ławce. Ale także poszczególne filiały parafialne różnią się od siebie. Poszczególne parafie również odróżniają się, często boleśnie, od siebie. Dlatego potrzeba nam ostrzeżenia. Panuj. Zamykaj, barykaduj drzwi. Lecz nie przed bliźnim, kimkolwiek by był, ale przed złem, którego nie dopuszczaj do siebie. Odrzucaj! (…)

Co zrobiłeś? Co uczyniłeś? Czego się dopuściłeś? – to pytania o twoją i moją odpowiedzialność za popełnione czyny i zaniedbania. (…) Pamiętaj, twoje i moje spojrzenia mogą być niebezpieczne. Zawiść zawęża horyzont patrzenia. A to dla parafialnej społeczności może mieć fatalne następstwa, a dla Kościoła stać się zaprzeczeniem jego posłannictwa.

A krew woła – stanowi ślad zadanego gwałtu i tak rodzi się kolejne istotne pytanie: gdzie jest brat twój?, obok którego nie można przejść obojętnie i na które nie można odpowiedzieć cynicznie: czy jestem stróżem brata mego? Mamy być stróżami sióstr i braci naszych. Inaczej grozi nam permanentna ucieczka będąca konsekwencją krzyku: Afgańczyków na granicy, uchodźców, ale również zignorowanej żony, zranionego męża, pozostawionego samemu sobie dziecka, opuszczonych rodziców. (…) Pamiętajmy, Jezus powiedział: Miłujcie nieprzyjaciół swoich – i to jest dobre, wręcz wspaniałe. Apostoł Paweł powiedział, że jesteśmy członkami jednego ciała przy wszystkich możliwych różnicach – i to jest dobre, wręcz wspaniałe. Amen”.

Kościół w Ogrodzonej został poświęcony 3 września 2006 roku na miejscu dawnej kaplicy cmentarnej i służy przede wszystkim parafianom z Ogrodzonej, Łączki i Kostkowic.

Zdj. Dariusz Chmielowski

Najnowsze wpisy