150-lecie Banku Spółdzielczego w Cieszynie

23 września 2023 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbył się uroczysty koncert z okazji 150 lecia Banku Spółdzielczego w Cieszynie.

Bank Spółdzielczy powstał w 1873r. jako Towarzystwo Zaliczkowe w Cieszynie. Przedsiębiorstwo po roku zmieniło nazwę na Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek, a w swojej historii nosiło również nazwę kasy spółdzielczej oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej.

W tworzenie tej instytucji zaangażowani byli również księża zarówno ewangeliccy, jak i katoliccy.  Jan Kubisz w „Pamiętniku starego nauczyciela” tak pisał „Pamiętam dobrze te rozmowy w kwestii różnych potrzebnych u nas instytucji, które ks. Otto w poufnym kółku swym domowym prowadził. Szczególnie, a bardzo starannie omawiano sprawę założenia Zaliczki”.

Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawował od 1885 roku do 1920 roku ks. Franciszek Michejda.

W gronie założycieli oraz działaczy było wielu ewangelików, warto przypomnieć kilka znaczących postaci, takich jak: Jerzy Buzek, Jerzy Glajcar, Jerzy Cienciała, Adam Sikora, dr Jan Michejda, Jan Glajcar, Andrzej Teper, dr Jan Rymorz, Andrzej Macura, dr Władysław Michejda, Bogusław Heczko, Paweł Bobek, dr Jan Kotas, Jan Wałaski, Jerzy Kubisz, czy Ewa Szurman.

W sobotnim koncercie jubileuszowym uczestniczyli księża zarówno z Kościoła ewangelickiego jak i rzymskokatolickiego. Stronę luterańską reprezentował zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago, ks. Marcin Brzóska, proboszcz parafii w Cieszynie i ks. Marek Londzin, proboszcz parafii w Dzięgielowie. Koncert uświetniła orkiestra „Artis” pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptmanna, a koncert poprowadziła Anita Binek wraz z Szymonem Brandysem.

Z okazji jubileuszu Bank wydał obszerną publikację pt.:„ Pieniądz w służbie społeczeństwa”, której autorem jest znany historyk prof. Janusz Spyra.

Warto przypomnieć słowa twórców tej instytucji z 1921 roku :„Służba narodowa na posterunku gospodarczym, bez rozróżniania czy to wyznań religijnych, czy stronnictw lub partyj politycznych, czy wreszcie warstw lub klas społecznych-służba swemu społeczeństwu w potrzebie gospodarczej – oto stanowisko przez Twórców i Przewodników tej instytucji ustanowione, oto kierunek działalności, jakiemu wierną pozostać ma ona obecnie i na przyszłość najdalszą.”

Obecnie na czele Banku stoi Prezes Alina Rakowska, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Andrzej Pastucha, którzy przywitali w teatrze wszystkich zebranych gości – członków, klientów, współpracowników, przedstawicieli firm współpracujących, przedstawicieli władz z sektora bankowego oraz samorządowego.

Źródło: Alina Rakowska

Najnowsze wpisy