156. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

20 czerwca 2019 roku w Lędzinach-Hołdunowie odbył się wyborczy 156. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

Delegatów ze wszystkich diecezji naszego Kościoła powitał prezes zarządu BPGA ks. Daniel Ferek. Uczestnicy przyjęli sprawozdanie zarządu za miniony rok działalności, poznali wyniki zbiórki ofiar oraz dyskutowali o podziale ofiar pomiędzy złożone wnioski. Zadecydowano, że diecezja cieszyńska otrzyma 55 000 złotych, diecezja katowicka 95 000 złotych, diecezja mazurska 28 000 złotych, diecezja pomorsko-wielkopolska 30 000 złotych, diecezja warszawska 30 000 złotych, a diecezja wrocławska również 30 000 złotych. Postanowiono, że ofiara konfirmantów zostanie przekazana na wsparcie warsztatów muzycznych oraz na zorganizowanie przejazdu autobusowego młodzieży na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Suwałkach.

Delegaci dokonali ponadto wyboru Zarządu Bratniej Pomocy. Prezesem wybrano ks. Marcina Makulę, proboszcza w Golasowicach, wiceprezesem został dotychczasowy prezes, ks. Daniel Ferek z Wodzisławia Śląskiego, skarbnikiem pozostała Anna Czudek z Goleszowa, a sekretarzem ks. Mirosław Sikora z Rybnika.

Zjazd zakończono nabożeństwem w kościele Świętej Trójcy, podczas którego kazanie wygłosił prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina. Bp Marian Niemiec wprowadził w urząd wybrany zarząd. W liturgii czynnie uczestniczyli ks. Daniel Ferek, ks. Marcin Makula, ks. Mirosław Sikora oraz bp Adrian Korczago, który udzielił końcowego błogosławieństwa.

Przyszłoroczny zjazd odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim.

Zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej