156. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

20 czerwca 2019 roku w Lędzinach-Hołdunowie odbył się wyborczy 156. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

Delegatów ze wszystkich diecezji naszego Kościoła powitał prezes zarządu BPGA ks. Daniel Ferek. Uczestnicy przyjęli sprawozdanie zarządu za miniony rok działalności, poznali wyniki zbiórki ofiar oraz dyskutowali o podziale ofiar pomiędzy złożone wnioski. Zadecydowano, że diecezja cieszyńska otrzyma 55 000 złotych, diecezja katowicka 95 000 złotych, diecezja mazurska 28 000 złotych, diecezja pomorsko-wielkopolska 30 000 złotych, diecezja warszawska 30 000 złotych, a diecezja wrocławska również 30 000 złotych. Postanowiono, że ofiara konfirmantów zostanie przekazana na wsparcie warsztatów muzycznych oraz na zorganizowanie przejazdu autobusowego młodzieży na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Suwałkach.

Delegaci dokonali ponadto wyboru Zarządu Bratniej Pomocy. Prezesem wybrano ks. Marcina Makulę, proboszcza w Golasowicach, wiceprezesem został dotychczasowy prezes, ks. Daniel Ferek z Wodzisławia Śląskiego, skarbnikiem pozostała Anna Czudek z Goleszowa, a sekretarzem ks. Mirosław Sikora z Rybnika.

Zjazd zakończono nabożeństwem w kościele Świętej Trójcy, podczas którego kazanie wygłosił prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina. Bp Marian Niemiec wprowadził w urząd wybrany zarząd. W liturgii czynnie uczestniczyli ks. Daniel Ferek, ks. Marcin Makula, ks. Mirosław Sikora oraz bp Adrian Korczago, który udzielił końcowego błogosławieństwa.

Przyszłoroczny zjazd odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim.

Zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki

Najnowsze wpisy