159. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

16 czerwca 2022 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy odbył się 159. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

W Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbył się w Cisownicy 159. Walny Zjazd BPGA. Podczas obrad ustalono, które parafie otrzymają dofinansowania pieniężne. Wśród nich znalazły się cztery z Diecezji Cieszyńskiej:

Wisła Jawornik – dofinansowanie remontu dachu Domu Gościnnego;

Cisownica – dofinansowanie remontu pomieszczeń pod kościołem, stworzenie bazy noclegowej dla grup młodzieży oraz konfirmantów z innych parafii, korzystających ze zbiorów Małej Książnicy Cisownickiej;

Dzięgielów – dofinansowanie remontu jadalni w Domu Macierzystym Sióstr Diakonis;

Istebna – dofinansowanie wyjazdu młodzieży do partnerskiej Parafii w Weigersdorf w Niemczech;

Powyższe parafie otrzymały dofinansowanie we wnioskowanej wysokości, łącznie 81 000 złotych.

Zgromadzeni wzięli także udział w nabożeństwie, w trakcie którego kazanie wygłosił proboszcz parafii ewangelickiej w Cisownicy ks. Marek Twardzik.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za ofiarność na rzecz pomocy potrzebujących parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

zdjęcia: Facebook/Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła

Najnowsze wpisy