25 lat Augustany

Jubileusz 25 lat istnienia obchodziły 8 kwietnia br. w Bielsku-Białej Wydawnictwo Augustana i Drukarnia Augustana.

Przed ćwierć wiekiem działalność rozpoczynały wspólnie pod nazwą Ośrodek Wydawniczy Augustana.

„Błogosław wszystkich tych, którzy przykładają rękę do tego szczególnego pługa” – modlił się biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie obu instytucji dla Kościoła oraz zaangażowanie pracowników, którzy „wysyłają do zborów to, co dla wierzącego najważniejsze”, tak jak zalecał ewangelista Jan (por. Obj 1,11.19). Mówiąc o zarządzaniu oboma instytucjami przywołał biblijny obraz apostoła Pawła, który trudnił się produkcją namiotów, by mieć zapewniony byt oraz by móc bez przeszkód głosić Ewangelię.

O dotychczasowej drodze, przemianach i stawianiu sobie coraz to nowych wyzwań mówili dyrektorzy obu instytucji związanych z Kościołem Ewangelicko – Augsburskim w Polsce: ks. Jerzy Below i Korneliusz Glajcar. Te nowe wyzwania to m.in. nowe media – włączone w pracę wydawniczą i komunikację z czytelnikami – Internet, aplikacja na smartfony czy publikacja książek i czasopism w formacie cyfrowym z jednej strony, z drugiej – zakup drukarskich maszyn cyfrowych.

„Pisanie, czytanie, drukowanie – to ważne w środowisku ewangelickim” – mówił biskup Kościoła Jerzy Samiec, przypominając, że od czasów Reformacji książka zawierająca i objaśniająca Słowo Boże jest nie tylko w domach, ale i w sercach luteran.

W trakcie uroczystości długoletni pracownicy obu instytucji otrzymali dyplomy, odczytano też list gratulacyjny od prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta.

Tego dnia wręczone zostały także statuetki Nagrody im. ks. Leopolda Otto, przyznawane co roku przez „Zwiastun Ewangelicki”, którego wydawcą jest Wydawnictwo Augustana. Otrzymują je osoby, zaangażowane w różnych dziedzinach – podobnie jak patron nagrody – które swoimi dokonaniami i postawą wywierają istotny wpływ na życie Kościoła luterańskiego w Polsce. W 15. edycji nagrody otrzymali je: prof. Ewa Chojecka – historyk sztuki, prof. Jarosław Kłaczkow – historyk Kościoła oraz ks. prof. Bogusław Milerski – rektor ChAT.

Laudacje o dokonaniach laureatów przygotowali kolejno bp Jan Szarek, Bogdan Zeler i ks. Adam Malina – członkowie kapituły nagrody. Statuetki wręczali biskupi wraz z dyrektorem wydawnictwa.

Wraz z obecnymi i byłymi pracownikami jubileusz świętowali m.in.: bp Kościoła Jerzy Samiec, bp Adrian Korczago, bp Marian Niemiec, bp Ryszard Bogusz, bp Jan Szarek, bp Paweł Anweiler, duchowni diecezji cieszyńskiej oraz przedstawiciele miejskich i powiatowych instytucji, wśród nich wielu współpracujących z drukarnią. Obecni byli także laureaci Nagrody im. ks. L. Otto z minionych lat. Podczas uroczystości śpiewał chór Ave Sol pod dyrekcją Leszka Polaka.

Tekst i zdjęcie: Zwiastun Ewangelicki

 

Najnowsze wpisy