30-lecie LOTE

W sobotę 23 września 2023 roku Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie obchodziło 30. rocznicę powstania.

Obchody rozpoczęły się uroczystym nabożeństwem w kościele Jezusowym w Cieszynie, w którym czynnie uczestniczyli proboszcz miejscowej parafii ks. Marcin Brzóska oraz duchowni – absolwenci LOTE – ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa oraz ks. Wiktoria Matloch z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, która wygłosiła okolicznościowe kazanie. W uroczystościach obok nauczycieli wraz z uczniami liceum, władz samorządowych wziął także udział zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago, który w swym przemówieniu porównał LOTE do „niepospolitego domu o znamionach tymczasowości, charakteryzującego się szczególną dynamiką”. Biskup ukazał wiele obszarów kształtowania w tym „domu” młodych ludzi i podkreślał znaczenie bycia ambasadorami swej szkoły nie tylko na Śląsku Cieszyńskim, ale wszędzie tam, gdzie realizują swe dorosłe życie. Równocześnie podziękował za dotychczasową współpracę LOTE z diecezją, wkład licealistów w różne uroczystości diecezjalne czy to poprzez chóralny śpiew czy wspaniałe etiudy teatralne. Nabożeństwo połączone było z jubileuszowym koncertem w wykonaniu Artis Symphony Orchestra pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptmanna. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie do auli w budynku szkoły. Natomiast wieczorem w hotelu Jaskółka w Ustroniu odbył się jubileuszowy bal.

Zdjęcia: facebook parafii ewangelickiej w Cieszynie

Najnowsze wpisy