65. pamiątka poświęcenia kościoła w Wiśle-Malince

W niedzielę 6 czerwca parafia ewangelicka w Wiśle-Malince obchodziła jubileusz 65-lecia poświęcenia swojego kościoła.

Kazanie podczas uroczystości na podstawie Księgi Jonasza z 1. i 2. rozdziału wygłosił zwierzchnik diecezji cieszyńskiej, proboszcz-administrator parafii w Wiśle-Malince bp Adrian Korczago.

W swoim kazaniu biskup podkreślił, że malinczański kościół służy ewangelikom tej wiślańskiej doliny już 65 lat. Wspomniał poszczególnych opiekunów filiału, czasy dobudowy domu parafialnego i przebudowy kościoła pod koniec lat 80., a także usamodzielnienia parafii.

„Ten kościół stanowi wyjątkowe miejsce, na którym Bóg mocą swego Ducha Świętego intensywnie oddziałuje na ludzkie serca, uzbrajając je we wszystko to, co niezbędne, by pośród szarej codzienności człowiek wiedział: do Kogo może wołać w dniu swej niedoli; Kto władny jest go wysłuchać; Kto potrafi wyratować, gdy życie gaśnie; Kogo warto wspominać i do Kogo kierować swe modlitwy, by dojrzewając we wierze wyznawać: Wybawienie jest bowiem u Pana (Jon 2,10)”. Kaznodzieja zachęcił do głębokiej refleksji, podkreślając, że rozważany tekst jest odczytywany przez Żydów w dniu Jom Kippur, czyli Dniu Pojednania, kiedy poszcząc przez 25 godzin medytują nad swoim życiem. Zapytał: „Czy może być piękniejsza forma przeżywania pamiątki poświęcenia nad głęboką refleksję na temat Boga, biblijnej postaci, nad samym sobą? W historii o Jonaszu, który ma upomnieć mieszkańców ówczesnej metropolii – Niniwy, by zmienili swoje dotychczasowe życie, najwyraźniej do głosu dochodzi sam Bóg, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (por. 1 Tm 2,4). Zbytnim uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że Bogu chodziło w tym konkretnym przypadku tylko o Niniwijczyków. Pamiętając, że człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma (por. 1 Sm 16,7), ale Bóg przenika ludzkie serca, możemy być pewni, że Bóg zdawał sobie sprawę z tego, iż Jonaszowi nadal brak poznania prawdy. Zatem potrzeba mu nieustannego procesu dochodzenia do niej. Także wam, Malinczanie, nawet jeżeli macie przekonanie, że już ją posiedliście, nadal potrzeba dochodzenia do poznania prawdy. Każdej i każdemu z nas tego potrzeba, bowiem potrafimy, podobnie jak Jonasz, miewać przekonanie o swej wyższości w stosunku do innych, o swej wyższości w wierze (…) tymczasem bywamy niewidomi, uwięzieni, zdarza się nam przebywać w ciemnościach, a czasem wręcz rościmy sobie prawo do chwały i uwielbienia”. Taki stan rzeczy – podkreślał kaznodzieja – motywuje do postawienia następujących pytań: „Ile razy byłaś, byłeś w sytuacji pełnej świadomości tego, co jest słuszne, właściwe, a jednak zdecydowałeś się na ominięcie tego, pójście w przeciwnym kierunku, przekręt? Jak często rodziło się w tobie przekonanie, że drugi człowiek nie zasługuje na Bożą miłość, a raczej na solidne Jego gromienie? Czy nie zapominasz, że Bóg nadal werbuje, bo chce, abyś doszedł i aby inni doszli do poznania prawdy?”.

W trakcie nabożeństwa ks. Leszek Czyż wraz z przedstawicielami Rady Parafialnej na czele z kuratorem Janem Pilchem, od 25 lat sprawującym swoją funkcję, podziękowali bp. Korczago za jego ponad 1,5-roczną służbę jako administratora parafii.

Po nabożeństwie parafianie mogli spotkać się na tradycyjnym poczęstunku.

Uroczyste poświęcenie nowego Centrum Parafialnego w Wiśle-Malince zaplanowane jest na 5 września 2021 roku.

Zdjęcia: Bogusław Czyż

Najnowsze wpisy