8. sesja Synodu Kościoła XIV kadencji

W sobotę 21 listopada 2020 roku za pośrednictwem platformy ZOOM odbyła się jesienna 8. sesja Synodu Kościoła XIV kadencji.

Podczas obrad Biskup Kościoła Jerzy Samiec przedstawił informacje o stanie Kościoła w czasie pandemii. Omawiano także preliminarz na rok 2021. Przekazano informacje o stanie przygotowań do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie w 2023 roku oraz o publikacji dokumentu ŚFL „Luterańska tożsamość i ekumenizm”. Dyskutowano także o wnioskach synodałów nadesłanych na sesję.

W ramach obrad Synod przyjął oświadczenie Konferencji Biskupów Luterańskich z 2 listopada 2020 r. w następującej formie: 

Oświadczenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z 21 listopada 2020 roku:

W trudnym dla Izraela czasie wygnania prorok przypominał: „Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!” (Jr 29,7). Dziś żyjemy nie na wygnaniu, ale w naszym własnym kraju. Chcąc pozostać wiernym przesłaniu prorockiemu i naszemu ewangelickiemu samorozumieniu, które wzywa nas do troski o życie społeczne wokół nas, Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w pełni popiera Oświadczenie Biskupów Luterańskich z 2 listopada 2020 r. Widząc, że sytuacja w naszym kraju zaostrza się, za pilne uważamy nasze zadanie, by być tymi, którzy czynią pokój, stają po stronie dobra bliźniego i troszczą się o niego na wszystkich jego drogach.  

W czasie synodu przyznano ponadto nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny, której laureatem w 2020 roku został Związek Ewangelickich Kobiet w Niemczech za prowadzenie projektu wspierającego Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, będącego ważnym elementem pojednania polsko-niemieckiego.  Nagrodę odebrały Margot Papenheim, koordynatorka projektu, ks. Sylvia Herche, kierująca projektem w latach 2010-2015 oraz ks. Angelika Weigt-Blätgen, wiceprzewodnicząca EFiD. Przedstawicielki Związku Ewangelickich Kobiet w Niemczech podzieliły się swoimi wspomnieniami z projektu.

Więcej informacji dotyczących synodu w relacji na stronie luteranie.pl.

Najnowsze wpisy