85. urodziny dyrygentki i pastorowej Ruty Janik

14 stycznia 2021 roku dyrygentka i pastorowa Ruta Janik obchodzi jubileusz 85. urodzin.

Pastorowa Ruta Maria Janik zd. Oelschlaeger urodziła się 14 stycznia 1936 roku w Zamościu koło Lędzin. W kwietniu 1956 roku wstąpiła w związek małżeński z ks. Ryszardem Janikiem, wikariuszem, a następnie proboszczem parafii ewangelickiej w Jaworzu, prezesem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, radcy Konsystorza w latach 1965-1990. Przeżyli razem 62 lata, śp. ks. Ryszard Janik zmarł w 2018 roku.

Ruta Janik była bardzo zaangażowana w funkcjonowanie parafii jako organistka oraz od 1969 roku jako dyrygentka Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jaworzu, w 2013 roku przeszła na dyrygencką emeryturę. W tym czasie chór wyćwiczył i wyśpiewał ponad tysiąc pieśni, koncertował w kraju i zagranicą – m.in. w Niemczech, Holandii, Czechach i Słowacji. Chór prezentował pieśni religijne, ale również zestawy pieśni regionalnych i ludowych ze Śląska Cieszyńskiego. Regularnie ubogacał także parafialne i diecezjalne uroczystości. Przez 44 lata Ruta Janik, która ukochała pieśń, śpiew i muzykę, osiągała wysoki poziom wykonawstwa spotykający się z uznaniem chórzystów, słuchaczy oraz władz samorządowych. Za swoją pracę otrzymała laur Srebrnej Cieszynianki oraz odznaczenie Zasłużony dla Kultury.

Ma dwójkę dzieci – Lidię i Piotra, proboszcza parafii ewangelickiej Wieszczęta-Kowale. 

Najnowsze wpisy