85. urodziny dyrygentki i pastorowej Ruty Janik

14 stycznia 2021 roku dyrygentka i pastorowa Ruta Janik obchodzi jubileusz 85. urodzin.

Pastorowa Ruta Maria Janik zd. Oelschlaeger urodziła się 14 stycznia 1936 roku w Zamościu koło Lędzin. W kwietniu 1956 roku wstąpiła w związek małżeński z ks. Ryszardem Janikiem, wikariuszem, a następnie proboszczem parafii ewangelickiej w Jaworzu, prezesem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, radcy Konsystorza w latach 1965-1990. Przeżyli razem 62 lata, śp. ks. Ryszard Janik zmarł w 2018 roku.

Ruta Janik była bardzo zaangażowana w funkcjonowanie parafii jako organistka oraz od 1969 roku jako dyrygentka Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jaworzu, w 2013 roku przeszła na dyrygencką emeryturę. W tym czasie chór wyćwiczył i wyśpiewał ponad tysiąc pieśni, koncertował w kraju i zagranicą – m.in. w Niemczech, Holandii, Czechach i Słowacji. Chór prezentował pieśni religijne, ale również zestawy pieśni regionalnych i ludowych ze Śląska Cieszyńskiego. Regularnie ubogacał także parafialne i diecezjalne uroczystości. Przez 44 lata Ruta Janik, która ukochała pieśń, śpiew i muzykę, osiągała wysoki poziom wykonawstwa spotykający się z uznaniem chórzystów, słuchaczy oraz władz samorządowych. Za swoją pracę otrzymała laur Srebrnej Cieszynianki oraz odznaczenie Zasłużony dla Kultury.

Ma dwójkę dzieci – Lidię i Piotra, proboszcza parafii ewangelickiej Wieszczęta-Kowale. 

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej