90. urodziny profesor Ewy Chojeckiej

W czwartek 13 kwietnia 2023 roku prof. Ewa Chojecka obchodziła swoje 90. urodziny.

Prof. Ewa Chojecka urodziła się w 1933 r. w Bielsku. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w 1959 r. uzyskała doktorat, a w 1969 r. habilitację. W 1987 r. została profesorem nadzwyczajnym, a w 1996 r. profesorem zwyczajnym. W latach 1978-2003 była kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1989 r. była współzałożycielką stowarzyszenia Związku Górnośląskiego. W latach 1990-1994 była prezesem Oddziału PTEw w Bielsku. Od 2011 roku jest członkinią Polskiej Akademii Nauk, a dokładniej Narodowego Komitetu Historii Sztuki. Jest aktywną członkinią ewangelickiej parafii w Starym Bielsku.

Mimo emerytury niezwykle aktywnie angażuje się na wielu obszarach życia naukowego, społecznego i kościelnego.

Jest autorką wielu opracowań dotyczących grafiki renesansowej, sztuki Górnego Śląska, architektury XIX i XX w., m.in.: Miasto jako dzieło sztuki. Architektura i urbanistyka Bielska-Białej do 1939 roku (1994), Architektura i urbanistyka Bielska-Białej 1855-1939 (1987), a także redaktorem ważnych prac zbiorowych: Z dziejów Sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego XV-XX wieku (1982), Śląskie dzieła mistrzów architektury i sztuki (1987), Przestrzeń. Architektura. Malarstwo. Wybrane zagadnienia sztuki górnośląskiej (1995), Sztuka Górnego Śląska na przecięciu dróg europejskich i regionalnych (1999) oraz Sztuka Górnego Śląska od Średniowiecza do końca XX wieku (2004). Z najnowszych dzieł należy wymienić Silesia incognita. Architektura kościołów ewangelickich Górnego Śląska 1945–2017 (tło historyczne, forma, treści ideowe) z roku 2020.

Źródło: na podstawie informacji Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i Wikipedii

Zdjęcie: Gazeta Wyborcza

Najnowsze wpisy