96-lecie Diakonatu

15 września 2019 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 96-lecia Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od procesjalnego przejścia sióstr diakonis wraz z duchownymi z Domu Macierzystego sióstr do kościoła ewangelickiego w Dzięgielowie, gdzie licznie zebranych powitał miejscowy proboszcz – ks. radca Marek Londzin.

Słowo Boże zwiastował ks. Bogusław Juroszek – proboszcz parafii w Mikołajkach (diecezja mazurska). Warto zaznaczyć, że podczas nabożeństwa trzy siostry diakonise przeżywały swoje jubileusze i dziękowały Bogu za swoją dotychczasową służbę. Siostra przełożona Lidia Gotteschalk oraz siostra Henryka Stebel dziękowały za 60 lat służby, a siostra przełożona Ewa Cieślar za 10 lat służby jako siostry przełożonej Diakonatu. Z tej okazji bp Adrian Korczago wygłosił okolicznościowe przemówienie, złożył jubilatkom życzenia i udzielił błogosławieństwa w asyście ks. radcy Marka Londzina i ks. Emila Gajdacza.

W liturgii brali też udział pracownicy Domu Opieki Emaus, którzy odczytali teksty biblijne. W modlitwie powszechnej uczestniczył przedstawiciel Konsystorza radca Korneliusz Glajcar. Nabożeństwo uświetnił występ chóru parafialnego z Dzięgielowa pod dyr. Anny Stanieczek. W nabożeństwie uczestniczyli ponadto bp Janusz Jagucki oraz bp Paweł Anweiler. Po nabożeństwie zorganizowano poczęstunek dla zaproszonych gości.

Najnowsze wpisy