VI Śląskie Forum Reformacyjne

W sobotę 18 listopada 2023 r. w Domu Narodowym w Cieszynie odbyło się VI Śląskie Forum Reformacyjne. Tematem spotkania było „Dla polskiej i śląskiej Ojczyzny – prof. Józef Buzek (1873-1936)”.

Forum otworzył zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago, który przywitał zebranych uczestników forum, w tym członków rodziny Buzków oraz przypomniał ideę forów reformacyjnych, a także uroczyście rozpoczął spotkanie modlitwą. Następnie naszkicował postać prof. Józefa Buzka. Wspomniał również osobę jednego  z pomysłodawców i gorliwego orędownika uchwalenia roku 2023 w Województwie Śląskim Rokiem prof. Józefa Buzka – nie żyjącego już radnego sejmiku Andrzeja Molina. Podziękowania wraz z bukietem kwiatów biskup złożył na ręce wdowy Gabrieli Molin. W tej części forum głos zabrali: reprezentant Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego – prof. dr hab. Tadeusz Sławek, w imieniu rodziny były premier prof. Jerzy Buzek, a także Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek oraz Burmistrzyni Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Punktem kulminacyjnym okazała się etiuda teatralna w wykonaniu stałych już bywalców na reformacyjnych forach, mianowicie uczniów Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego. W sposób niezwykle ciekawy pod kierownictwem profesor liceum Katarzyny Zawistowskiej-Słupczyńskiej zaprezentowali osobę prof. Józefa Buzka, otrzymując gromkie brawa.

Część konferencyjną forum poprowadziła dr Renata Czyż, przybliżając każdorazowo dorobek naukowy i publicystyczny referentów.  Wszyscy prelegenci w niezwykle profesjonalny i ciekawy sposób zaprezentowali podjęte przez siebie tematy, co sprawiło, że wielogodzinne wsłuchiwanie się w przekazywane treści upłynęło niezauważenie w atmosferze szczególnego zainteresowania. I tak temat „Portret środowiska »michejdowców« na przykładzie Józefa Buzka i innych” zaprezentował prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, temat „Józef Buzek – konstytucjonalista i poseł na Sejm Ustawodawczy w latach 1919-1922″ przedstawił prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego, natomiast dr Łukasz Barański wygłosił wykład „Między państwem a Kościołem. Wpływ Józefa Buzka na kształt II Rzeczypospolitej”, dr Michael Morys-Twarowski z Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Maksymilian Stańczak z Muzeum Śląska Cieszyńskiego (MŚC) wspólnie zaprezentowali temat „Genealogia rodu Buzków”, a Wojciech Święs z MŚC omówił w swym wykładzie kwestie „Józef Buzek a polski ruch narodowy na Śląsku Cieszyńskim do 1918 roku”. Osobę żony prof. Buzka przybliżyła Władysława Magiera w prelekcji „Ortruda Buzek – przyczynek do biografii”. „»Zaszczyt przyjąć tak zacnych państwa w poczet obywateli«. Związki prof. Józefa Buzka i jego rodziny z Wisłą” przedstawiła Danuta Szczypka. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału także w dyskusji moderowanej przez Renatę Czyż.

Podsumowania konferencji dokonał bp Adrian Korczago, dziękując wszystkim za udział, szczególne podziękowania przekazał organizatorom, zwłaszcza  przewodniczącej Synodalnej Komisji Historycznej Diecezji Cieszyńskiej Danucie Szczypce. Biskup zakończył forum zmówieniem Modlitwy Pańskiej, udzielonym błogosławieństwem i pieśnią.

Z okazji konferencji ukazał się przy wsparciu Sejmiku Śląskiego wydany przez Ośrodek Wydawniczy „Augustana”, a opracowany przez Danutę Szczypkę zeszyt tematyczny „Ewangelicy Niepodległej – Profesor Józef Buzek 1873-1936”.  

Zdjęcia: Damian Rusin, Łukasz Aścik, Henryk Kretek, strona internetowa ox.pl

Najnowsze wpisy

  • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

    18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

    Czytaj więcej
  • Instytut Pastoralny w Lublinie ciąg dalszy

    W dniach 14-18 kwietnia 2024 roku odbył się w Lublinie Instytut Pastoralny (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

    Czytaj więcej