Akcja MASECZKA DLA KAŻDEGO

Serdecznie zachęcamy do dołączenia do akcji MASECZKA DLA KAŻDEGO!

Maseczki zostaną zakupione dla pracowników służby zdrowia i innych potrzebujących osób. Koszt 1 maseczki wielokrotnego użycia to ok. 4 zł. 

W tytule przelewu prosimy wpisać „MASECZKA”.

Akcja jest podzielona na dwie części:
Zbiórkę w powiecie bielskim koordynuje ks. Piotr Szarek. Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe parafii w Starym Bielsku. Nr konta parafii: 98 1020 1390 0000 6502 0142 5024.
Zbiórkę w powiecie cieszyńskim koordynuje ks. Marcin Brzóska, wpłaty prosimy kierować na konto bankowe parafii w Cieszynie. Nr konta: 18 8113 0007 2001 0074 4353 0014.

Na dzień 8 kwietnia zebrano 15 tysięcy złotych. Z tej kwoty zostaną zakupione maseczki oraz sprzęt pielęgnacyjny dla służby zdrowia i innych potrzebujących osób. Pierwsza partia sprzętu medycznego już została przekazana szpitalom. Co warte podkreślenia, sprzęt medyczny do szpitali został zakupiony w lokalnych firmach, co umożliwia wsparcie lokalnych przedsiębiorców i zachowanie miejsc pracy na terenie powiatów cieszyńskiego i bielskiego. 

Za każdy dar bardzo serdecznie dziękujemy!

Najnowsze wpisy