Bezsenna noc w Drogomyślu

W Wielką Sobotę 16 kwietnia 2022 roku w kościele w Drogomyślu odbyła się „Bezsenna noc”.

Całość wydarzenia przebiegała pod hasłem, a jednocześnie pytaniem: „Którędy?”. Zebranych powitał proboszcz parafii ks. Karol Macura, który nawiązując do nazwy miejscowości Drogomyśl podkreślił znaczenie i wartość myśli w życiu nie tylko młodych ludzi. 

Proboszcz pomocniczy ks. Tomasz Bujok mówiąc o podróży pociągiem wskazał na fakt, że droga na skróty, z pozoru szybsza, nie zawsze jest lepsza. 

Następnie ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa, wykorzystując pomoce technologiczne w postaci ankiety przeprowadzonej na smartfonach, poruszył temat popełniania błędów i co ważne, wartości jaką ma przyznawania się  do nich, a także docenił zdolność przepraszania – jednocześnie zapraszając uczestników do spowiedzi.

Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży ks. Tymoteusz Bujok kontynuując temat wieczoru skoncentrował się na postaci Apostoła Piotra, którego życiowa droga uczy kierunku, w jakim warto podążać, mimo popełnianych w jej trakcie błędów. W treść rozważania wpleciona została liturgia komunijna. Następnie uczestnicy licznie przystąpili do Stołu Pańskiego.

Głos zabrał także Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago, który podkreślił, iż całe życie człowieka połączone jest z nieustannie towarzyszącym mu pytaniem: „Którędy?”. Duchowny życzył, aby pomimo złożonych życiowych sytuacji, odpowiedzią na pytanie: „Którędy?”, ostatecznie była droga, którą jest Zmartwychwstały Jezus Chrystus. Biskup udzielił zebranym także błogosławieństwa. 

Wypowiedzi poszczególnych mówców przedzielone były scenkami, które odegrali młodzi drogomyscy wolontariusze, a także utworami muzycznymi wykonanymi przez młodych artystów z parafii w Drogomyślu. 

Po zachęceniu zgromadzonych do kolejnych młodzieżowych spotkań organizowanych w najbliższym czasie w Kościele, zakończyła się część oficjalna. Po niej przyszła pora na poczęstunek i okazje do wielu rozmów.

zdjęcia: Adam Wacławik

Najnowsze wpisy