Centralne bielsko-bialskie nabożeństwo reformacyjne

W niedzielę 31 października 2021 roku w kościele Marcina Lutra w Białej odbyło się centralne nabożeństwo reformacyjne trzech parafii na terenie miasta Bielsko-Biała nawiązujące do 70-lecia połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski.

Liturgię wstępną i teksty reformacyjne

W liturgii wstępnej uczestniczyli duchowni trzech bielsko-bialskich parafii: ks. Artur Woltman, wikariusz parafii w Starym Bielsku, ks. Krzysztof Cienciała, proboszcz parafii w Bielsku oraz ks. Robert Augustyn, proboszcz parafii w Białej, odczytując również teksty reformatorów – fragmenty 95 tez Marcina Lutra, O wolności chrześcijańskiej oraz Wyznania Augsburskiego. Modlitwę powszechną zmówił ks. Piotr Szarek, proboszcz parafii w Starym Bielsku.

Kazanie w oparciu o fragment z listu apostoła Pawła do Galacjan z 5. rozdziału wygłosił zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago. Biskup udzielił również zebranym Bożego błogosławieństwa.

Obecni byli przedstawiciele życia parlamentarnego i samorządowego – wiceprezydent miasta Bielsko-Biała Adam Ruśniak, który odczytał list prezydenta Jarosława Klimaszewskiego, senator Agnieszka Gorgoń-Komor, a także przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Dorota Wiewióra. Uroczystość muzycznie ubogacił śpiewem chór parafii w Białej pod dyrekcją Sławomira Chmiela.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa wykład dotyczący historii ewangelicyzmu w Bielsku i Białej zaprezentował Piotr Kenig, kustosz i kierownik Starej Fabryki – oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.

Po nabożeństwie odbył się koncert organowy w ramach festiwalu „Bach Fest”. Na zabytkowych organach zagrał Arkadiusz Bialic, a na skrzypcach solowo oraz z towarzyszeniem organów grał Zbigniew Pilch. Podczas koncertu wybrzmiały kompozycje Jana Sebastiana Bacha – w tym chorałowe opracowanie pieśni Warownym Grodem, hymnu Kościoła.

Zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki

Najnowsze wpisy