Diecezjalne nabożeństwo ekumeniczne

We wtorek 21 stycznia 2020 roku w kościele ewangelickim w Drogomyślu odbyło się diecezjalne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Zebranych duchownych, przedstawicieli życia samorządowego, społecznego oraz członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Rzymskokatolickiego powitał proboszcz parafii, ks. Karol Macura. Poinformował, że materiały tegorocznego Tygodnia Modlitw pod hasłem „Życzliwymi bądźmy” (Dz 28,2) przygotowali chrześcijanie różnych wyznań z Malty – do wyspiarskiego charakteru nawiązywały stojące w kościele wiosła oraz wyświetlane na ekranie obrazy z Malty oraz łodzie.

Modlitwę przebaczenia i pojednania prowadził bp Adrian Korczago, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, teksty biblijne czytali przedstawiciele drogomyskiej parafii. Kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Łukasza 12, 22-34 wygłosił bp Piotr Greger, biskup pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Wierni parafii rzymskokatolickiej oraz ewangelickiej zmawiali intencje modlitewne posługując się wiosłami symbolizującymi pojednanie, oświecenie, nadzieję, zaufanie, pokrzepienie, gościnność, nawrócenie i hojność. Uczestnicy przekazali sobie również znak pokoju, wspólnie modlili się Modlitwą Pańską oraz przyjęli Boże błogosławieństwo udzielone przez bp. Adriana Korczago, bp. Piotra Gregera oraz bp. Mariana Niemca, zwierzchnika Diecezji Katowickiej oraz przewodniczącego Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Podczas nabożeństwa śpiewały chóry parafii ewangelickiej: „Nadzieja” oraz chór młodzieżowy oraz zespół śpiewaczy „Strumień”.

Zdjęcia: Bożena Macura / Diecezja Bielsko-Żywiecka

Najnowsze wpisy