Centralne ekumeniczne nabożeństwo diecezjalne w Brennej

24 stycznia 2023 roku w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się centralne ekumeniczne nabożeństwo diecezjalne w ewangelickim kościele Apostoła Bartłomieja w Brennej.

W trakcie uroczystego wydarzenia zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Adrian Korczago wygłosił przemówienie, w którym podkreślał potrzebę dobrych, międzywyznaniowych kontaktów nie tylko w wymiarze okazjonalnym, ale w codziennym życiu i funkcjonowaniu poszczególnych parafii.  Biskup zaznaczył, że Brenna ma w tym kontekście szczególne znaczenie. Określił ją „matecznikiem praktycznego ekumenizmu”, co poparł wieloma wspomnieniami świadczącymi o dobrych katolicko-ewangelickich relacjach. Podkreślił jednak, jak ważna jest dalsza, wzajemna pielęgnacja tego kapitału. Duchownych zachęcał do wspólnych modlitw oraz wzajemnego wspierania się, za co wierni bardzo często wyrażają wdzięczność. 

Kazanie wygłosił Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej Piotr Greger, który w oparciu o Ewangelię Łukasza 1,33-37 zachęcał do przyjmowania postaw pokory i skromności, dzięki którym łatwiej realizować stawiane przez Boga życiowe zadania, jednocześnie będąc gotowym do rezygnacji z własnych ambicji i komfortu. Biskup podkreślał, że otwartość obu Kociołów na pomoc uchodźcom z Ukrainy, poprzez goszczenie ich w swych domach bez względu na wyznanie, cechowała się i nadal cechuje działaniem ekumenicznym.

Liturgię prowadzili: ks. radca Waldemar Szajthauer, ks. Roman Kluz oraz ze strony rzymskokatolickiej bielsko-żywiecki referent do spraw ekumenizmu ks. prof. Józef Budniak. Teksty biblijne odczytali: ks. Czesław Szwed (Kościół Rzymskokatolicki) oraz praktykant diecezjalny mgr teol. Adam Bujok (Kościół Ewangelicko-Augsburski). Modlitwy zmówili wierni obu Kościołów: Bożena Dutka, Joanna Ferfecka, Kamil Małysz, Łukasz Ferfecki, Marek Madzia.

Nabożeństwo uświetniły występy miejscowych chórów: „Świetliki” pod dyr. Bogusławy Jaworskiej, „Magnificat” oraz „Benedictus” pod dyr. Jadwigi Tomali i Marka Madzi. Za organami zasiadł Tomasz Cieślar. W uroczystości wziął udział również Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch z małżonką. 

zdj. Kamil Małysz, Daniel Wiśniewski, Adam Bujok

Najnowsze wpisy