Centralne nabożeństwo ekumeniczne

25 stycznia 2018 roku w kościele ewangelickim w Goleszowie odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan dla Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego.

Uczestników nabożeństwa powitali bp Adrian Korczago, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej i proboszcz parafii ewangelickiej w Goleszowie oraz ks. prałat Adam Drożdż, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Goleszowie. W nabożeństwie udział wzięli m.in. bp Roman Pindel, zwierzchnik Diecezji Bielsko-Żywieckiej, który wygłosił homilię dotyczącą exodusu ludu izraelskiego z niewoli egipskiej, bp Janusz Jagucki, bp Paweł Anweiler, ks. prof. Józef Budniak, wikariusz generalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. Marek Studenski, duchowni obu Kościołów oraz wójt gminy Goleszów Krzysztof Glajcar i jego zastępca Grażyna Porębska-Jochacy.

Każdy uczestnik nabożeństwa musiał, wchodząc do kościoła, przejść przez bramę z wiszącymi łańcuchami. Było to symboliczne nawiązanie do tematyki zniewolenia i wolności tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, którą zaproponowali chrześcijanie na Karaibach. Łańcuchy były sukcesywnie zrzucane na podłogę podczas trwania nabożeństwa i zostały zastąpione łańcuchem ludzkich rąk podczas Modlitwy Pańskiej oraz wspólnego śpiewu ostatniej zwrotki kolędy „Bóg się rodzi”. Był to wyraz chęci okazywania sobie wzajemnej miłości, którą Chrystus wlewa w serca swych wybranych.

W liturgii czynnie uczestniczyli członkowie goleszowskich parafii – ewangelickiej i rzymskokatolickiej – czytając teksty biblijne, śpiewając psalm responsoryjny oraz podczas modlitw wstawienniczych. Podczas nabożeństwa śpiewem usłużyły chóry goleszowskich parafii – rzymskokatolicki pod dyr. Ewy Wigezzi-Skałki oraz mieszany i męski „Cantus” pod dyr. Anny Stanieczek z parafii ewangelickiej.

Zdj. Marek Czudek

Najnowsze wpisy