Cisownickie Białe Kruki

Cisownickie Białe Kruki – nasz skarb powrócił!

Kilka tygodni temu, wróciło do nas 25 książek z lat 1810-1880, ze zbiorów Małej Książnicy Cisownickiej, które w Bibliotece Śląskiej w Katowicach poddane były oczyszczeniu w komorze fumigacyjnej oraz przeszły kompleksową renowację introligatorską.

Jesienią zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie i wernisażu. Teraz pracujemy nad urządzeniem nowego miejsca ich przechowywania czyli Czytelni Małej Książnicy Cisownickiej, która mieścić się będzie pod kościołem ewangelickim w Cisownicy.

Składamy serdecznie podziękowania dla całego zespołu, który odnawiał nasze skarby pod okiem dr Agnieszki Biały – Kierowniczki Działu Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów, a także Dyrektorowi Biblioteki Śląskiej dr hab. prof. UŚ Zbigniewowi Kadłubek oraz Dyrektorowi ds. Technicznych panu Krzysztofowi Szymańskiemu. Serdeczne podziękowania także dla Marszałka Województwa Śląskiego p. Jakuba Chełstowskiego, za zabezpieczenie strony finansowej przedsięwzięcia oraz radnego Sejmiku Województwa Śląskiego prof. Tadeusza Sławka za wszelką pomoc.

ks. Marek Twardzik

Najnowsze wpisy